کلیدواژه‌ها = فضای مجازی
تعداد مقالات: 5
1. علت شناسی ارتکاب جرایم سایبری و سازوکارهای پیشگیری از آن

دوره 9، شماره 35، پاییز 1399، صفحه 193-230

امین امیریان؛ راضیه عبدالصمدی؛ فاطمه حیدری فارسانی


4. ممیزات حقوق مؤلف در فضای مجازی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 11-46

محمد‌هادی میرشمسی؛ فاطمه مهدی‌برزی