نویسنده = سمیه تاجیک اسماعیلی
تعداد مقالات: 8
4. نقش شبکه های اجتماعی در برندسازی خبرگزاری ایرنا

دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 47-78

مهدی مقدر؛ سمیه تاجیک اسماعیلی


5. نقش نورپردازی صحنه در اقناع مخاطبان در تئاتر

دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 137-166

سمیه تاجیک اسماعیلی؛ سید علیرضا برزگری


7. رابطه میان مهارت‌های ارتباطی و میزان رضایت شغلی مراکز فنی و حرفه‌ای مناطق 15 و 16 تهران

دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 41-58

سمیه تاجیک اسماعیلی؛ زهرا سادات روحانی


8. میزان و ابعاد اعتماد اجتماعی در میان کاربران اینترنت

دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 129-153

مسعود محبوبی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی