شماره 34 فصلنامه علوم خبری منتشر شد

شماره 34 فصلنامه علوم خبری منتشر شد. مقالات این شماره به شرح زیر است: 

بازنمایی چرخش گفتمانی قدرت در ایران؛ تحلیل گفتمان انتقادی مراسم تنفیذ و تحلیف هفتمین رئیس جمهور منتخب ایران در شبکه های خبری بین المللی

محمد نیک ملکی؛ سیدنورالدین رضوی زاده

 

ظرفیت رسانه‌های نوین ارتباطی برای برون رفت از خطر جریان‌های تکفیری‌ جهان اسلام و بشریت

داود فریدپور

 

ارائه الگوی حمایت از مصرف کالای ایرانی با توجه به کارکردهای رسانه ملی

نرجس عباداتی

 

تدوین مدل سواد رسانه‌ای به منظور ارتقای سرمایه اجتماعی در شهر یزد

داود پاک طینت مهدی آبادی؛ فائزه تقی پور؛ حسن درزبان رستمی

 

وضعیت باور به دنیای عادلانه در میان کاربران اینترنت مورد مطالعه: دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران

سمیه تاجیک اسماعیلی؛ سحر حیدری نصیر

 

مقدمه ای بر نسل چهارم حقوق بشر؛ حمایت از کرامت انسانی در عصر ارتباطات

حامد بابازاده مقدم

 

جایگاه ترجمه در روابط فرهنگی ایران و ترکیه

بهروز بابایی؛ احسان امیرزاده ملکی