اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر عباس اسدی

روزنامه نگاری دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

www.jourcom.com
assadiabbas1gmail.com
09128330233


 

 کتاب های تالیفی:

 

 شناسنامه خبرگزاری های جهان، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1383
کرامت انسانی در حقوق رسانه، تهران: آثار فکر، 1393
حقوق مخاطبان مطبوعات، تهران: آثار فکر، 1393
روزنامه نگاری در جهان معاصر، تهران: آثار فکر، 1393
تاریخ سیاسی مطبوعات مصر، تهران: آوای نور، 1395
یادداشت ها و برداشت ها (نقدهای روزنامه نگارانه بر رزنامه نگاری)، تهران: موجک، 1397

 

کتاب‌های ترجمه شده:
آینده روابط عمومی، تهران: آثار فکر، 1397
روابط عمومی تخصصی، تهران: آثار فکر، 1397
روابط عمومی بین المللی، تهران: آثار فکر، 1397

 

 

اعضای هیات تحریریه

دکتر مصطفی ملکوتیان

علوم سیاسی استاد تمام دانشگاه تهران

mmalakotut.ac.ir

دکتر محمدباقر خرمشاد

علوم سیاسی استاد تمام دانشگاه علامه طباطبائی

mb.khorramshadgmail.com

دکتر علی اصغر کیا

روزنامه نگاری استاد تمام دانشگاه علامه طباطبائی

aliasgharkia22gmail.com

دکتر ابراهیم کلانتری

معارف اسلامی دانشیار دانشگاه تهران

ekalantariut.ac.ir

دکتر محمدجعفر جوادی ارجمند

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه تهران

mjjavadut.ac.ir

دکتر محمدرضا مجیدی

مطالعات منطقه ای دانشیار دانشگاه تهران

mmajidiut.ac.ir

دکنر عباسعلی رهبر

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

ab.rahbaryahoo.com

دکتر محمدهادی همایون

فرهنگ و ارتباطات دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

mhadi.homayoongmail.com

دکتر آسیه ذبیح نیا

ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه پیام نور

asieh.zabihniagmail.com

دکتر علی نجفی

ادبیات فارسی استادیار دانشگاه فرهنگیان

a.najafi44yahoo.com

دکتر اردشیر زابلی زاده

علوم ارتباطات دانشیار علوم ارتباطات دانشگاه صدا و سیما

azmmf9432gmail.com

مدیر علمی و اجرایی

حامد بابازاده مقدم

حقوق بین الملل عمومی پژوهشگر و مشاور حقوقی در حوزه ی حقوق بین الملل ارتباطات

dr.hbmoghadamgmail.com

مدیر داخلی

سمیه عقبائی

مدیر داخلی فصلنامه علوم خبری

syahoo.com

دستیار مدیر اجرایی

فریده کریمی

علوم تربیتی دستیار مدیر اجرایی و ویراستار فصلنامه علوم خبری

fkarimigmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

سوبروتو میهیر چاندرا روی

روزنامه نگاری استاد روزنامه نگاری دانشگاه پونا (هند)

subrotorgmail.com

اریک لو

روزنامه نگاری استاد روزنامه نگاری دانشگاه ولونگونگ، ساوت ولز (استرالیا)

eloouow.edu.au

ژولداسبکو ف آکبوتا نیازوف

روابط بین الملل استاد تما م گروه روابط بین الملل دانشگاه دولتی گومیلوف قزاقستان

eic.astanagmail.com
+7(7172) 33-40-370

بلند سن

جامعه شناسی استاد تمام کروه جامعه شناسی دانشگاه کیرک لارلی ترکیه

bulentimegmail.com
+7 701 365 0859

اسماعیل کاظم اف

ادبیات استاد تمام ادبیات دانشگاه ملی آکادمی علمی آذربایجان

prof.ismayil.kazimovgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر رضا اشرف زاده

زبان و ادبیات فارسی استاد تمام زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

drreza.ashrafgmail.com
38673342