نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، ابوالفضل آسیب شناسی اطلاع رسانی و روابط عمومی در بسیج [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 59-95]
 • احمدی، اسماعیل آسیب شناسی اطلاع رسانی و روابط عمومی در بسیج [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 59-95]
 • اخلاقی یزدی نژاد، فاطمه رابطه کار با بازیهای رایانه‌ای و سازگاری (آموزشی، عاطفی و اجتماعی) در نوجوانان [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 121-144]
 • اسدی، عباس شباهت ها و تمایزات تصمیمات قضایی و اداری با نگاهی موردی به تصمیمات هیئت نظارت بر مطبوعات [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 97-127]
 • اسدی، عباس تعهدات دولت‌ها برای تامین و تضمین حق کرامت انسانی در رسانه‌ها [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 145-166]
 • اسدیان، مونا شخصیت فرامدرن در ‌‌بازی‌های دیجیتال با تأکید بر مؤلفه‌های هویت و جنسیت [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 167-180]
 • اسلامخواه، عمار پالایش(فیلترینگ) اینترنت در اروپا - ترجمه [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 138-156]
 • اللهیاری، محدثه شباهت ها و تمایزات تصمیمات قضایی و اداری با نگاهی موردی به تصمیمات هیئت نظارت بر مطبوعات [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 97-127]

ب

 • بابازاده مقدم، حامد پالایش(فیلترینگ) اینترنت در اروپا - ترجمه [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 138-156]
 • بابازاده مقدم، حامد تعهدات دولت‌ها برای تامین و تضمین حق کرامت انسانی در رسانه‌ها [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 145-166]
 • بابایی، محمد الگویابی مطالعه تعامل انتخابات و رسانه در جمهوری اسلامی ایران (با تأکید پوشش اخبار انتخابات ریاست جمهوری در صدا وسیما) [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 47-88]
 • بذار، وحید دادگاه صالح در رسیدگی به جرایم نشریات دانشجویی [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 89-120]
 • برندگی، بدری راهبردی مفهومی برای فهم و کشف معنای فرهنگی رایانه از دیدگاه جفری الکساندر [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 11-40]
 • بنی‌اسدی موسی‌آبادی، مژگان رابطه کار با بازیهای رایانه‌ای و سازگاری (آموزشی، عاطفی و اجتماعی) در نوجوانان [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 121-144]
 • بی پروا، امیر تلویزیون و بزهکاری اطفال [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 109-136]

ت

 • تاجیک اسماعیلی، سمیه میزان و ابعاد اعتماد اجتماعی در میان کاربران اینترنت [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 129-153]
 • تاجیک اسماعیلی، سمیه رابطه میان مهارت‌های ارتباطی و میزان رضایت شغلی مراکز فنی و حرفه‌ای مناطق 15 و 16 تهران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 41-58]

خ

 • خانیکی، هادی نقش تبلیغات شبکه اجتماعی تلگرام در جلب اعتماد مخاطبان؛ به خرید کالا [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 11-58]

د

 • دارایی، عبداله بررسی وضعیت نظام اطلاع‌یابی ازمخاطبان برون سازمانی تامین اجتماعی (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 59-76]

ذ

 • ذبیح نیا عمران، آسیه تأثیر انقلاب مشروطه بر نخستین نشریات کودک و نوجوان آن دوران [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 181-198]

ر

 • ربانی، علی راهبردی مفهومی برای فهم و کشف معنای فرهنگی رایانه از دیدگاه جفری الکساندر [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 11-40]
 • رسولی، محمدرضا بررسی نقش شبکه های اجتماعی در جنبش های اجتماعی جهان [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 10-27]
 • رهبر، عباسعلی تحلیل تأثیر انسجام و وحدت اجتماعی و رابطه آن با تقویت امنیت ملی و کاهش جرم از دیدگاه شهروندان شیراز (با استفاده از آزمون اسپیرمن) [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 77-100]
 • روحانی، زهرا سادات رابطه میان مهارت‌های ارتباطی و میزان رضایت شغلی مراکز فنی و حرفه‌ای مناطق 15 و 16 تهران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 41-58]

ز

 • زارع، ملیحه تحلیل تأثیر انسجام و وحدت اجتماعی و رابطه آن با تقویت امنیت ملی و کاهش جرم از دیدگاه شهروندان شیراز (با استفاده از آزمون اسپیرمن) [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 77-100]

س

 • سلمان پور، امیر تعهدات دولت‌ها برای تامین و تضمین حق کرامت انسانی در رسانه‌ها [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 145-166]

ش

 • شریفی، فرزانه شخصیت فرامدرن در ‌‌بازی‌های دیجیتال با تأکید بر مؤلفه‌های هویت و جنسیت [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 167-180]
 • شریفی، مهدی بررسی تاثیر رهبری دینی بر فرهنگ سازمانی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 153-187]
 • شهنوازی، حسین اصول اخلاقی در خصوص استفاده از رسانه های اجتماعی برای پزشکان و پیراپزشکان (با توجه به اخلاق پزشکی انجمن پزشکان انگلستان) [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 205-218]

ص

ع

 • عباداتی، نرجس بررسی رابطه فرهنگ سازی رسانه ملی با فرایند توسعه در ایران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 101-128]
 • عبدالهی، راشن رابطه کار با بازیهای رایانه‌ای و سازگاری (آموزشی، عاطفی و اجتماعی) در نوجوانان [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 121-144]

غ

ف

 • فروغی، مریم اصول اخلاقی در خصوص استفاده از رسانه های اجتماعی برای پزشکان و پیراپزشکان (با توجه به اخلاق پزشکی انجمن پزشکان انگلستان) [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 205-218]

ق

 • قربانی ابراهیمی، نوریه تحلیل کلی محتوای نشریات دولتی جمهوری بلاروس و بررسی مجلات ادبی-هنری آن [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 188-203]

ک

 • کلانتری، کیومرث دادگاه صالح در رسیدگی به جرایم نشریات دانشجویی [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 89-120]
 • کلهر، حسنعلی محیط زیست و رسانه در برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 66-83]
 • کلهر، حسینعلی محیط زیست و رسانه در برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 66-83]
 • کیا، علی اصغر فضای مجازی و طبقه اجتماعی؛ نقش طبقه اجتماعی بر میزان استفاده افراد از وبلاگ ها [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 28-42]
 • کیاء، علی اصغر نقش تبلیغات شبکه اجتماعی تلگرام در جلب اعتماد مخاطبان؛ به خرید کالا [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 11-58]

م

 • محبوبی، مسعود میزان و ابعاد اعتماد اجتماعی در میان کاربران اینترنت [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 129-153]
 • مسعودی، امید علی رسانه های جدید، نظارت الکترونی و جوانان [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 129-146]
 • مسعودی، امیدعلی نقدی برروش نشانه شناسی وتحلیل روایت «رولان بارت» [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 44-65]
 • منتظری، علی اصغر بررسی تاثیر رهبری دینی بر فرهنگ سازمانی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 153-187]
 • مهدی‌برزی، فاطمه ممیزات حقوق مؤلف در فضای مجازی [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 11-46]
 • میر، صمد نقش تبلیغات شبکه اجتماعی تلگرام در جلب اعتماد مخاطبان؛ به خرید کالا [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 11-58]
 • میرشمسی، محمد‌هادی ممیزات حقوق مؤلف در فضای مجازی [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 11-46]

ن

 • نجفی، علی تأثیر انقلاب مشروطه بر نخستین نشریات کودک و نوجوان آن دوران [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 181-198]
 • نصرالهی، اکبر شخصیت فرامدرن در ‌‌بازی‌های دیجیتال با تأکید بر مؤلفه‌های هویت و جنسیت [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 167-180]
 • نقیب السادات، سیدرضا آسیب شناسی اطلاع رسانی و روابط عمومی در بسیج [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 59-95]
 • نقیب السادات، سیدرضا بررسی میزان استفاده و رضایت مندی از مطبوعات محلی . مورد مطالعه: مطبوعات محلی استان بوشهری [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 147-183]

و

ه

 • هاشم‌زاده، فاطمه بررسی رابطه فرهنگ سازی رسانه ملی با فرایند توسعه در ایران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 101-128]
 • هاشمی، شهناز بررسی وضعیت نظام اطلاع‌یابی ازمخاطبان برون سازمانی تامین اجتماعی (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 59-76]
 • هاشمی، عبدالرسول بررسی میزان استفاده و رضایت مندی از مطبوعات محلی . مورد مطالعه: مطبوعات محلی استان بوشهری [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 147-183]