نمایه نویسندگان

آ

 • آتش زر، علیرضا جایگاه ارتباطات میان فردی از دیدگاه سعدی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 311-334]
 • آذری، غلامرضا بررسی مقایسه‌ای ارزش های دینی در سینما دهه 60 و80 ایران [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 161-184]
 • آقارفیعی، داود تحلیل رضایت مخاطبان از کارکرد رسانه‌ها در رابطه با مخاطرات شایع در کلان شهر تهران [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 73-90]
 • آقاگل زاده، فردوس بررسی مقایسه‌ای القای ایدئولوژی در رسانه‌های ایرانی و آمریکایی در چارچوب نظریه ایدئولوژی ون‌دایک (۲۰۰۶) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 39-72]
 • آگاه، وحید نظریه های معطوف به هنر، مقدمه شناخت آثار هنری به مثابه رسانه [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 200-216]
 • آگاه، وحید موضوع شناسی حقوق هنر: درآمدی بر آثار هنری [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 11-32]

ا

 • ابویی اردکانی، محمد استراتژی تصویرسازی سیما از سبک زندگی خانواده ایرانی (مطالعه موردی: برنامه ترکیبی «به خانه بر می گردیم») [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 75-103]
 • احسانی، مرضیه شناسایی وضعیت رضایت شغلی روزنامه‌نگاران در روزنامه‌های سراسر (بررسی مقایسه‌ای 5 روزنامه دولتی با 5 روزنامه غیردولتی) [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 11-46]
 • احمدی، ابوالفضل آسیب شناسی اطلاع رسانی و روابط عمومی در بسیج [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 59-95]
 • احمدی، اسماعیل آسیب شناسی اطلاع رسانی و روابط عمومی در بسیج [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 59-95]
 • احمدی، علی مقایسه هوش هیجانی در بین سردبیران رسانه‌های پایبند و غیر پایبند به قانون مطبوعات [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 19-47]
 • احمدی راد، پروانه تحلیل مضامین توئیت های جریان های سیاسی ایران در حوادث دی ۱۳۹۶ [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 111-136]
 • اخلاقی یزدی نژاد، فاطمه رابطه کار با بازیهای رایانه‌ای و سازگاری (آموزشی، عاطفی و اجتماعی) در نوجوانان [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 121-144]
 • ادهمی، عبدالرضا بررسی جامعه‌شناختی میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه و تأثیر آن بر میزان مطالعه متون کاغذی(کتاب، مجله، روزنامه) در میان کارمندان شهرداری تهران [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 131-156]
 • اسدی، عباس شباهت ها و تمایزات تصمیمات قضایی و اداری با نگاهی موردی به تصمیمات هیئت نظارت بر مطبوعات [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 97-127]
 • اسدی، عباس جاز ژورنالیسم؛ بررسی ابعاد شکل گیری و تبیینی بر مولفه ها و آثار [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 9-35]
 • اسدی، عباس میزان تأثیرگذاری رسانه‏ های اجتماعی و مجازی بر فرآیند دموکراتیزاسیون (مطالعه موردی دولت حزب عدالت و توسعه ترکیه (2002 تاکنون)) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 175-194]
 • اسدی، عباس تغییر مالکیت رسانه‏ ای چندقطبی به تک ‏قطبی در ترکیه (دوره حزب عدالت و توسعه) [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 11-32]
 • اسدی، عباس تعهدات دولت‌ها برای تامین و تضمین حق کرامت انسانی در رسانه‌ها [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 145-166]
 • اسدیان، مونا شخصیت فرامدرن در ‌‌بازی‌های دیجیتال با تأکید بر مؤلفه‌های هویت و جنسیت [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 167-180]
 • اسفندیار، حسن دیوان کیفری بین‌المللی و اینترنت در مسیر عدالت جهانی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 113-132]
 • اسلامخواه، عمار پالایش(فیلترینگ) اینترنت در اروپا - ترجمه [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 138-156]
 • اسلامخواه، عمار نقش اینترنت در فروکش کردن جنبش‌های اجتماعی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 75-108]
 • اسمعیل نژاد، معصومه همگرایی رادیو و رسانه های نوین؛ مورد پژوهی صداوسیمای ج.ا.ایران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 176-199]
 • اصلان زاده، فاطمه منابع کسب خبر اساتید دانشگاه‌های 5 شهر(.اراک، رشت، سنندج، شیراز و مشهد).و تهران [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 11-44]
 • اصلان زاده، مهدی ناسازه‌ی نوسازی و مشروطه در تجربه‌ی ایرانی: بررسی سیاست‌های نوسازی آمرانه‌ی رضا شاه (با تاکید بر مطبوعات آن دوره) [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 101-130]
 • افروز، احمد مطالعه تاثیر جنسیت در شکل گیری معنای پیام در فرآیند ارتباطات [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 67-78]
 • اقدسی، فاطمه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه از منظر حقوق تبلیغات بازرگانی [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 59-78]
 • اکبرزاده جهرمی، جمال الدین مطالعه معیارهای حرفه‌ای و محتوایی اخبار شبکه استانی دنا آسیب شناسی و ارائه راهکار [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 127-164]
 • اکبریان، مصطفی تبیین رابطه مسئولیت اجتماعی رسانه ای بنگاه های اقتصادی – انتفاعی و هنجارهای اخلاقی و دینی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی و بانک پارسیان در شهر تهران) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 289-310]
 • اکبریان، مصطفی تبیین جامعه شناختی رابطه مسئولیت اجتماعی در ارتباطات سازمانی و میزان اثربخشی آن [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 211-239]
 • البرزی، علی سیاست‌های جدید جمعیتی در بخش اجتماعی مطبوعات (تحلیل محتوای سه روزنامه کثیرالانتشار کشور) [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 61-82]
 • البرزی، هادی بازنمایی انتخابات مجلس دهم در سال 94 در ‌روزنامه‌های کیهان، ایران و شرق [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 51-74]
 • اللهیاری، محدثه شباهت ها و تمایزات تصمیمات قضایی و اداری با نگاهی موردی به تصمیمات هیئت نظارت بر مطبوعات [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 97-127]
 • امینی، پرویز نشانه های معرفتی و جامعه شناختیِ جدایی نادر از سیمین [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 141-160]
 • انصاری مهابادیان، محمد بررسی رابطه بین پیام‌های آموزشی مدیریت مصرف آب با الگوی بهینه مصرف آب در بین زنان خانه‌دار تهران [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 203-228]
 • اولادیان، معصومه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقای مدیریت آموزشی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 197-214]

ب

 • بابازاده مقدم، حامد پالایش(فیلترینگ) اینترنت در اروپا - ترجمه [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 138-156]
 • بابازاده مقدم، حامد تعهدات دولت‌ها برای تامین و تضمین حق کرامت انسانی در رسانه‌ها [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 145-166]
 • بابازاده مقدم، حامد ارزیابی ماهیت و عملکرد کمیته بین‌المللی حمایت از روزنامه‌نگاران [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 11-26]
 • بابایی، محمد تحلیل مضامین توئیت های جریان های سیاسی ایران در حوادث دی ۱۳۹۶ [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 111-136]
 • بابایی، محمد تأثیر برنامه های سیما بر مشارکت مردم در راهپیمایی های سراسری (مورد مطالعه: راهپیمایی 22بهمن) [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 79-120]
 • بابایی، محمد تمدن نوین اسلامی بر بستر رسانه تمدنی : گذار از رسانه‌های دولت ‏محور [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 89-130]
 • بابایی، محمد الگویابی مطالعه تعامل انتخابات و رسانه در جمهوری اسلامی ایران (با تأکید پوشش اخبار انتخابات ریاست جمهوری در صدا وسیما) [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 47-88]
 • باقری بنجار، عبالرضا تحلیل بازنمایی بدن با تاکید بر مدیریت بدن در بین کاربران ایرانی اینستاگرام [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 91-122]
 • بدیعی دزفولی، مینو بررسی نقش مطبوعات در توسعه پایدار کشور [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 81-112]
 • بذار، وحید دادگاه صالح در رسیدگی به جرایم نشریات دانشجویی [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 89-120]
 • برزگری، سید علیرضا نقش نورپردازی صحنه در اقناع مخاطبان در تئاتر [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 137-166]
 • برندگی، بدری راهبردی مفهومی برای فهم و کشف معنای فرهنگی رایانه از دیدگاه جفری الکساندر [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 11-40]
 • بصیریان جهرمی، حسین هوش فرهنگی و رابطه آن با عملکرد شغلی خبرنگاران روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های ایرانی دارای نسخه انگلیسی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 11-38]
 • بنی‌اسدی موسی‌آبادی، مژگان رابطه کار با بازیهای رایانه‌ای و سازگاری (آموزشی، عاطفی و اجتماعی) در نوجوانان [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 121-144]
 • بهزادی پور، فرزانه نقش شبکه‌های اجتماعی در ارتقاء احساس امنیت اجتماعی با استفاده از نظر نخبگان و کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 247-268]
 • بی پروا، امیر تلویزیون و بزهکاری اطفال [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 109-136]
 • بی پروا، امیر یونسکو و حمایت از ابعاد اخلاقی در جامعه اطلاعاتی [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 67-100]
 • بی پروا، امیر دیوان کیفری بین‌المللی و اینترنت در مسیر عدالت جهانی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 113-132]
 • بیچرانلو، عبدا... جایگاه«اخلاق»، در رسانه‌های اجتماعی معاصر (با تأکید بر نقش اخلاق در اخبار رسانه‌های کشورهای توسعه یافته) [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 27-66]
 • بیک بابایی، بهروز تأثیر زبان در ارتباطات میان فرهنگی (با تأکید بر جایگاه فرهنگی امیر علیشیر نوایی در ترکی غربی و ملی‌گرایی نوایی) [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 137-150]
 • بیگی، مجید معناشناسی تاریخی واژه «نجس» در قرآن و تحلیل تأثیر آن برفرآیند ارتباطات اجتماعی [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 185-204]
 • بیگی، مجید اصول اخلاقی ارتباطات کلامی در قرآن [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 33-56]

پ

 • پاک نهاد، محمد خبر رسانی از آینده در شاهنامه بر پایۀ فال و تفأل [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 45-68]
 • پوربصیر، فاطمه نحوه بازتاب دین داری در سریال های دینی تلویزیونی (تحلیل محتوای سریال مدینه۱۳۹۳) [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 189-206]

ت

 • تاجیک اسماعیلی، سمیه میزان و ابعاد اعتماد اجتماعی در میان کاربران اینترنت [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 129-153]
 • تاجیک اسماعیلی، سمیه نقش رسانۀ ملی در توسعۀ فوتبال حرفه‌ای ایران از منظر کارشناسان و مدیران حوزه فوتبال و رسانه [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 195-224]
 • تاجیک اسماعیلی، سمیه نقش شبکه های اجتماعی در برندسازی خبرگزاری ایرنا [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 47-78]
 • تاجیک اسماعیلی، سمیه نقش نورپردازی صحنه در اقناع مخاطبان در تئاتر [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 137-166]
 • تاجیک اسماعیلی، سمیه رابطه نحوه برخورد مدارس با استفاده دانش آموزان از شبکه های اجتماعی مجازی با کاهش استفاده آسیب زا از این شبکه ها در میان دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه شهر تهران [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 163-182]
 • تاجیک اسماعیلی، سمیه رابطه میان مهارت‌های ارتباطی و میزان رضایت شغلی مراکز فنی و حرفه‌ای مناطق 15 و 16 تهران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 41-58]
 • تاجیک اسماعیلی، سمیه میزان و نوع استفاده از نرم‌افزارهای جانبی تلفن همراه(همچون تلگرام، وایبر و ...) در میان زنان 20 تا 30 سال منطقه 5 تهران [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 189-220]
 • تربتی، سروناز بررسی علل توسعه نیافتگی فرهنگی در کشور [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 167-192]
 • توکلی نیا، هوشنگ نقش فرهنگ وقف در شکل گیری شهرهای اسلامی (با نگاهی به مرمت و توسعه بافتهای فرسوده اوقافی) [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 143-159]

ج

 • جعفری، فاطمه میزان و نوع استفاده از نرم‌افزارهای جانبی تلفن همراه(همچون تلگرام، وایبر و ...) در میان زنان 20 تا 30 سال منطقه 5 تهران [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 189-220]

ح

 • حاج حسینی، محمد بررسی مقایسه‌ای ارزش های دینی در سینما دهه 60 و80 ایران [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 161-184]
 • حدادی، مرضیه نقش اینترنت در فروکش کردن جنبش‌های اجتماعی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 75-108]
 • حسام الدین، خلعتبری لیماکی معناشناسی تاریخی واژه «نجس» در قرآن و تحلیل تأثیر آن برفرآیند ارتباطات اجتماعی [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 185-204]
 • حسن زاده، رمضان مقایسه هوش هیجانی در بین سردبیران رسانه‌های پایبند و غیر پایبند به قانون مطبوعات [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 19-47]
 • حسین، زیدون نقش رسانه ها در مدیریت بحران [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 73-90]
 • حسین پور، . نحوه بازتاب دین داری در سریال های دینی تلویزیونی (تحلیل محتوای سریال مدینه۱۳۹۳) [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 189-206]
 • حسین پور، جعفر بررسی تأثیر شبکه اجتماعی مجازی فیسبوک بر بالا بردن سرمایه اجتماعی در جامعه [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 57-88]
 • حسینی تاجی، امیرحسین تحلیل محتوای اخبار مفاسد اقتصادی در خبرگزاری صداوسیما، ایرنا و وب‌سایت بی‌بی‌سی فارسی در نیمه اول سال 1395. [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 157-196]
 • حق پرست، محمد اسماعیل بازنمایی سبک زندگی درشبکه های رادیوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (مطالعات موردی برنامه های شبکه تهران ) [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 121-140]
 • حکیم، حمید تاثیر رسانه‌ها در سیاست خارجی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 137-174]

خ

 • خانیکی، هادی نقش تبلیغات شبکه اجتماعی تلگرام در جلب اعتماد مخاطبان؛ به خرید کالا [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 11-58]
 • خجیر، یوسف روش تحلیل راهبردی (SWOT) در ارتباطات و رسانه [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 216-240]
 • خجیر، یوسف جوانان و شبکه‌های ماهواره‌ای " بررسی میزان، نوع شبکه، برنامه و انگیزه استفاده جوانان از شبکه‌های ماهواره‌ای [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 109-128]
 • خزایی کوهپر، میثم مقایسه عملکرد شبکه خبر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شبکه بی‌بی‌سی فارسی در واپسین دور مذاکرات هسته‌ای وین [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 37-68]
 • خستو، رحیم نقش اینترنت در فروکش کردن جنبش‌های اجتماعی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 75-108]
 • خلعتبری، حسام الدین اصول اخلاقی ارتباطات کلامی در قرآن [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 33-56]

د

 • دادگران، سید محمد بررسی نقش مطبوعات در توسعه پایدار کشور [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 81-112]
 • دارابی، علی مقایسه عملکرد شبکه خبر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شبکه بی‌بی‌سی فارسی در واپسین دور مذاکرات هسته‌ای وین [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 37-68]
 • دارایی، عبداله بررسی وضعیت نظام اطلاع‌یابی ازمخاطبان برون سازمانی تامین اجتماعی (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 59-76]
 • دانایی، ابوالفضل مطالعه تاثیر جنسیت در شکل گیری معنای پیام در فرآیند ارتباطات [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 67-78]
 • دانش، پروانه تاثیر شایعه فضای مجازی بر نظم و امنیت جامعه؛ دیدگاه پژوهی کارمندان شهرداری تهران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 156-175]
 • درزبان رستمی، حسن نقش شبکه‌های اجتماعی در ارتقاء احساس امنیت اجتماعی با استفاده از نظر نخبگان و کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 247-268]
 • دریب، بشار نقش رسانه‌های مجازی در مسئله‌ سوریه و تاثیر آن بر اندیشه‌های سیاسی جوانان سوری [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 53-72]
 • دهقان، حسین بررسی رابطه میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با روابط اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 109-136]

ذ

 • ذبیح تیا عمران، آسیه نقش مطبوعات ادبی در ترویج وطن دوستی (باتاکید بر قیصرنامه ادیب پیشاوری) [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 60-74]
 • ذبیح تیا عمران، آسیه اعتماد السلطنه: روزنامه نگاری با 7 روزنامه در عصر قاجار [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 97-112]
 • ذبیح نیا عمران، آسیه تأثیر انقلاب مشروطه بر نخستین نشریات کودک و نوجوان آن دوران [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 181-198]

ر

 • ربانی، علی راهبردی مفهومی برای فهم و کشف معنای فرهنگی رایانه از دیدگاه جفری الکساندر [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 11-40]
 • رجبی، مهدیه تیپولوژی هویتی از منظر آیت الله خامنه ای [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 79-99]
 • رزمجو، علی اکبر مقایسه عملکرد شبکه خبر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شبکه بی‌بی‌سی فارسی در واپسین دور مذاکرات هسته‌ای وین [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 37-68]
 • رزمجو، علی اکبر تحلیل محتوای اخبار مفاسد اقتصادی در خبرگزاری صداوسیما، ایرنا و وب‌سایت بی‌بی‌سی فارسی در نیمه اول سال 1395. [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 157-196]
 • رسولی، محمدرضا بررسی نقش شبکه های اجتماعی در جنبش های اجتماعی جهان [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 10-27]
 • رسولی، محمدرضا عوامل موثر در بهبود کمی و کیفی مطالب خبری خبرگزاری ایرنا [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 36-59]
 • رسولی، محمدرضا نحوه عملکرد روابط عمومی الکترونیک در دانشگاه‌ها؛ (مطالعه تطبیقی دانشگاه علامه طباطبائی و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی) [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 129-150]
 • رشیدی، حبیب الگوی مناسب برنامه‌سازی در رادیو، جهت ترویج مفاهیم اقتصاد مقاومتی [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 141-162]
 • رضاییان، مجید هوش فرهنگی و رابطه آن با عملکرد شغلی خبرنگاران روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های ایرانی دارای نسخه انگلیسی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 11-38]
 • رضوی زاده، سیدنورالدین بازنمایی چرخش گفتمانی قدرت در ایران؛ تحلیل گفتمان انتقادی مراسم تنفیذ و تحلیف هفتمین رئیس جمهور منتخب ایران در شبکه های خبری بین المللی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضی، حسین الگوی مناسب برنامه‌سازی در رادیو، جهت ترویج مفاهیم اقتصاد مقاومتی [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 141-162]
 • رمضانی، ربابه جایگاه ادبیات درمانی در ارتباطات زنانه [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 91-110]
 • رهبر، عباسعلی تحلیل تأثیر انسجام و وحدت اجتماعی و رابطه آن با تقویت امنیت ملی و کاهش جرم از دیدگاه شهروندان شیراز (با استفاده از آزمون اسپیرمن) [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 77-100]
 • رهبر، عباسعلی تیپولوژی هویتی از منظر آیت الله خامنه ای [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 79-99]
 • رهنمائی، حسین شناسایی تکنیک‌های تبلیغی عرفان‌واره‌های نوظهور (تحلیل محتوای وب‌سایت‌های اینترنتی تبلیغی فرقه‌های با منشاء هندی) [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 69-108]
 • روحانی، زهرا سادات رابطه میان مهارت‌های ارتباطی و میزان رضایت شغلی مراکز فنی و حرفه‌ای مناطق 15 و 16 تهران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 41-58]

ز

 • زابلی زاده، اردشیر چارچوب‌بندی فناورانه اخبار آنلاین (مطالعۀ مقایسه‌ای پوشش اخبار خروج آمریکا از برجام دروبسایتهای پرس‌تیوی و سیانان) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 73-110]
 • زارع، ملیحه تحلیل تأثیر انسجام و وحدت اجتماعی و رابطه آن با تقویت امنیت ملی و کاهش جرم از دیدگاه شهروندان شیراز (با استفاده از آزمون اسپیرمن) [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 77-100]
 • زاهدی، مهدی حمایت از گیاه درمانی در حقوق مالکیت فکری با تاکید بر کنوانسیون تنوع زیستی و پروتکل ناگویا [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 241-256]
 • زاهدی، مهدی نظارت‌های دولتی بر تولیدات سینمایی در ایران (با نگاهی به پرونده فیلم سنتوری) [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 165-188]

س

 • ساپی، عبدالمنان جایگاه اصول و ارزش های اخلاق حرفه ای در تبلیغات تجاری [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 137-155]
 • سرابی، سعید مقایسۀ نحوۀ پوشش اخبار دوازدهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری ایران در وب‌سایت‌های پرس‌تی‌وی و بی‌بی‌سی انگلیسی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 21-58]
 • سرپرست سادات، سیدابراهیم نشانه های معرفتی و جامعه شناختیِ جدایی نادر از سیمین [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 141-160]
 • سعادت سیرت، ناهید «الگوپذیری تربیتی کودکان در بررسی محتوایی سریال‌های انیمیشنی کودک تلویزیون» [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 111-140]
 • سعادت سیرت، ناهید کنشگری کاربران ایرانی رسانه های اجتماعی مجازی درزوال و برساخت ارزش های اخلاقی رسانه؛ (مطالعه شش مورد رویداد درشبکه اینستاگرام) [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 101-138]
 • سعیدی، رحمان بازخوانی شکاف دیجیتالی بین شمال و جنوب [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 79-108]
 • سعیدی، رحمان جایگاه کرامت انسانی در روابط عمومی اسلامی [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 151-162]
 • سعیدی، رحمان رسانه و فرهنگ مصرف [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 151-186]
 • سلمان پور، امیر تعهدات دولت‌ها برای تامین و تضمین حق کرامت انسانی در رسانه‌ها [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 145-166]
 • سلیمانیان، علی اصغر مطالعه معیارهای حرفه‌ای و محتوایی اخبار شبکه استانی دنا آسیب شناسی و ارائه راهکار [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 127-164]
 • سلیمی، حمید نحوه عملکرد روابط عمومی الکترونیک در دانشگاه‌ها؛ (مطالعه تطبیقی دانشگاه علامه طباطبائی و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی) [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 129-150]

ش

 • شریفی، رسول بررسی تطبیقی پوشش خبری تحولات سوریه در دو روزنامه جمهوری اسلامی و القدس العربی [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 21-46]
 • شریفی، رسول بازنمایی الگوهای سبک زندگی در سریال های ترکی شبکه MBC4 (مطالعه موردی: دو سریال نور و میرنا و خلیل) [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 139-166]
 • شریفی، فرزانه شخصیت فرامدرن در ‌‌بازی‌های دیجیتال با تأکید بر مؤلفه‌های هویت و جنسیت [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 167-180]
 • شریفی، مهدی بررسی تاثیر رهبری دینی بر فرهنگ سازمانی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 153-187]
 • شمسایی نیا، سارا همگرایی رادیو و رسانه های نوین؛ مورد پژوهی صداوسیمای ج.ا.ایران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 176-199]
 • شهنوازی، حسین اصول اخلاقی در خصوص استفاده از رسانه های اجتماعی برای پزشکان و پیراپزشکان (با توجه به اخلاق پزشکی انجمن پزشکان انگلستان) [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 205-218]
 • شواخی زواره، محمدرضا تاثیر شایعه فضای مجازی بر نظم و امنیت جامعه؛ دیدگاه پژوهی کارمندان شهرداری تهران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 156-175]
 • شیرزادیان، احمد چارچوب‌بندی فناورانه اخبار آنلاین (مطالعۀ مقایسه‌ای پوشش اخبار خروج آمریکا از برجام دروبسایتهای پرس‌تیوی و سیانان) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 73-110]

ص

 • صادقی، جواد مقایسۀ نحوۀ پوشش اخبار دوازدهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری ایران در وب‌سایت‌های پرس‌تی‌وی و بی‌بی‌سی انگلیسی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 21-58]
 • صادقیان، حسن میزان تأثیرگذاری رسانه‏ های اجتماعی و مجازی بر فرآیند دموکراتیزاسیون (مطالعه موردی دولت حزب عدالت و توسعه ترکیه (2002 تاکنون)) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 175-194]
 • صادقیان، حسن تغییر مالکیت رسانه‏ ای چندقطبی به تک ‏قطبی در ترکیه (دوره حزب عدالت و توسعه) [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 11-32]
 • صادقیان کمارعلیا، حسن بررسی مفهوم جماعت بر اساس نظریه کمونیتاریانیسم [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 84-108]
 • صبوری، نرجس بانو اعتماد السلطنه: روزنامه نگاری با 7 روزنامه در عصر قاجار [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 97-112]
 • صدقی، محمد نقش محبّت در اصلاح ارتباطات اجتماعی ( از منظر قرآن و روایات ) [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 205-220]
 • صرّامی، آمنه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه از منظر حقوق تبلیغات بازرگانی [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 59-78]
 • صمدی، مجتبی جاز ژورنالیسم؛ بررسی ابعاد شکل گیری و تبیینی بر مولفه ها و آثار [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 9-35]
 • صمدی، مجتبی خدمات رسانه های جایگزین و سیاستگذاری رسانه‌ای در یک بحران؛ مطالعه زلزله کرمانشاه در سال 1396 [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 47-72]

ط

 • طاهری، رها جایگاه هیات نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری ها و پایگاه های اینترنتی در پیشبرد آزادی بیان [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 141-158]
 • طاهری پور، زهرا نقش تلویزیون در ترویج فرهنگ مطالعه دانشجویان [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 163-188]
 • طاهری پور، زهرا ارتباطات میان فردی در سیره امام سجاد (ع) [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 131-141]

ظ

 • ظریفیان یگانه، محبوبه شناخت آموزه‌های دینی در سینمای کودک پس از انقلاب اسلامی ایران [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 101-126]

ع

 • عابدی رنانی، علی بررسی تطبیقی پوشش خبری تحولات سوریه در دو روزنامه جمهوری اسلامی و القدس العربی [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 21-46]
 • عباداتی، نرجس بررسی عوامل موثر بر چارچوب پوشش خبری در رسانه ملی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 113-136]
 • عباداتی، نرجس بررسی رابطه فرهنگ سازی رسانه ملی با فرایند توسعه در ایران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 101-128]
 • عبادی، خدیجه نقش رسانه‌ها در سلامتی یا افسردگی استفاده کنندگان (با تاکید بر شبکه‌های اجتماعی) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 269-288]
 • عباسی (اشقلی)، مجید نقش رسانه‎ها در توسعه هنجارهای حقوق بشر در عصر جهانی‎شدن [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 49-66]
 • عبدالهی، راشن رابطه کار با بازیهای رایانه‌ای و سازگاری (آموزشی، عاطفی و اجتماعی) در نوجوانان [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 121-144]
 • عرفان، سکینه رابطه نحوه برخورد مدارس با استفاده دانش آموزان از شبکه های اجتماعی مجازی با کاهش استفاده آسیب زا از این شبکه ها در میان دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه شهر تهران [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 163-182]
 • عشقی پور، حمید رضا جایگاه«اخلاق»، در رسانه‌های اجتماعی معاصر (با تأکید بر نقش اخلاق در اخبار رسانه‌های کشورهای توسعه یافته) [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 27-66]
 • عطارزاده، مجتبی نقش امنیت افزای مطبوعات در جوامع چندقومی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 11-30]
 • عظیمی، فریبا تاثیر شایعه فضای مجازی بر نظم و امنیت جامعه؛ دیدگاه پژوهی کارمندان شهرداری تهران [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 156-175]

غ

 • غفوریان تبریزی، آزاده بررسی نقش شبکه های اجتماعی در جنبش های اجتماعی جهان [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 10-27]
 • غلام دخت، سمیرا حمایت از گیاه درمانی در حقوق مالکیت فکری با تاکید بر کنوانسیون تنوع زیستی و پروتکل ناگویا [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 241-256]
 • غنی لو، رضا شیوه ها و تکنیک های جلب مخاطبان در تبلیغات بازرگانی شبکه های اجتماعی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 104-136]

ف

 • فرهمندزاد، انسیه تحلیل محتوای ساختار تبلیغات بازرگانی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران (شبکه اول و دوم سیما) [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 123-162]
 • فروغی، مریم اصول اخلاقی در خصوص استفاده از رسانه های اجتماعی برای پزشکان و پیراپزشکان (با توجه به اخلاق پزشکی انجمن پزشکان انگلستان) [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 205-218]
 • فروغی، مریم رابطه بین مصرف اینترنت و احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان) [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 167-202]
 • فیاض، ابراهیم جایگاه«اخلاق»، در رسانه‌های اجتماعی معاصر (با تأکید بر نقش اخلاق در اخبار رسانه‌های کشورهای توسعه یافته) [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 27-66]

ق

 • قربانی ابراهیمی، نوریه تحلیل کلی محتوای نشریات دولتی جمهوری بلاروس و بررسی مجلات ادبی-هنری آن [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 188-203]
 • قربانی ابراهیمی، نوریه بررسی و تحلیل محتوای ادبی مطبوعات کودک و نوجوان ایران و بلاروس: رد‌ه‌بندی و مشخصات اخلاقی- معنوی [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 197-218]
 • قلی زاده گللو، شهریار بررسی تطبیقی پوشش خبری تحولات سوریه در دو روزنامه جمهوری اسلامی و القدس العربی [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 21-46]

ک

 • کایا، مروه روابط فرهنگی ایران و ترکیه، آینه پرداز نقش آفرینی منطقه ای ترکیه(2017-1923 م.) [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 183-215]
 • کربلائی پازوکی، علی نقش محبّت در اصلاح ارتباطات اجتماعی ( از منظر قرآن و روایات ) [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 205-220]
 • کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه بررسی مقایسه‌ای القای ایدئولوژی در رسانه‌های ایرانی و آمریکایی در چارچوب نظریه ایدئولوژی ون‌دایک (۲۰۰۶) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 39-72]
 • کردی، ناهید میزان و نوع استفاده از نرم‌افزارهای جانبی تلفن همراه(همچون تلگرام، وایبر و ...) در میان زنان 20 تا 30 سال منطقه 5 تهران [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 189-220]
 • کریم وند، فاطمه نقش رسانه‌ها در سلامتی یا افسردگی استفاده کنندگان (با تاکید بر شبکه‌های اجتماعی) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 269-288]
 • کریم وند، فاطمه بازنمایی سبک زندگی درشبکه های رادیوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (مطالعات موردی برنامه های شبکه تهران ) [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 121-140]
 • کریم وند، فاطمه مقایسه تطبیقی روزنامه نگاری زرد و شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 149-174]
 • کریمی مهر، فائزه الزامات اخلاقی در برند‌سازی برنامه‌های تلویزیونی سلامت‌محور [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 161-182]
 • کشوردوست، آزاده بررسی مقایسه‌ای القای ایدئولوژی در رسانه‌های ایرانی و آمریکایی در چارچوب نظریه ایدئولوژی ون‌دایک (۲۰۰۶) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 39-72]
 • کلانتر مهرجردی، علیرضا رسانه و سیاست: کارکردها و اثرات تلفن همراه در عرصه سیاسی (تاکید بر پیامک متنی یا SMS) [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 73-96]
 • کلانتری، کیومرث دادگاه صالح در رسیدگی به جرایم نشریات دانشجویی [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 89-120]
 • کلهر، حسنعلی محیط زیست و رسانه در برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 66-83]
 • کلهر، حسینعلی محیط زیست و رسانه در برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 66-83]
 • کیا، علی اصغر فضای مجازی و طبقه اجتماعی؛ نقش طبقه اجتماعی بر میزان استفاده افراد از وبلاگ ها [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 28-42]
 • کیا، علی اصغر جایگاه اصول و ارزش های اخلاق حرفه ای در تبلیغات تجاری [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 137-155]
 • کیا، علی اصغر نحوه بازتاب دین داری در سریال های دینی تلویزیونی (تحلیل محتوای سریال مدینه۱۳۹۳) [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 189-206]
 • کیا، علی اصغر کنشگری کاربران ایرانی رسانه های اجتماعی مجازی درزوال و برساخت ارزش های اخلاقی رسانه؛ (مطالعه شش مورد رویداد درشبکه اینستاگرام) [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 101-138]
 • کیا، علی اصغر نقش فناوری اطلاعات(IT) در بهبود عملکرد روابط عمومی از دیدگاه مدیران و کارکنان شرکت ایران خودرو [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 163-188]
 • کیا، علی اصغر نحوه عملکرد روابط عمومی الکترونیک در دانشگاه‌ها؛ (مطالعه تطبیقی دانشگاه علامه طباطبائی و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی) [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 129-150]
 • کیا، علی اصغر شناسایی وضعیت رضایت شغلی روزنامه‌نگاران در روزنامه‌های سراسر (بررسی مقایسه‌ای 5 روزنامه دولتی با 5 روزنامه غیردولتی) [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 11-46]
 • کیاء، علی اصغر نقش تبلیغات شبکه اجتماعی تلگرام در جلب اعتماد مخاطبان؛ به خرید کالا [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 11-58]

گ

 • گرامیان، سعیدة السادات تحول ماهیت قدرت در عصر فرا صنعتی بررسی دیدگاه آلوین تافلر [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 109-140]
 • گلپیرا، مرجان هوش فرهنگی و رابطه آن با عملکرد شغلی خبرنگاران روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های ایرانی دارای نسخه انگلیسی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 11-38]
 • گلفام، ارسلان بررسی مقایسه‌ای القای ایدئولوژی در رسانه‌های ایرانی و آمریکایی در چارچوب نظریه ایدئولوژی ون‌دایک (۲۰۰۶) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 39-72]
 • گودرزی، محسن شیوه پوشش اخبار تشکیل ائتلاف دریایی آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان (تحلیل گفتمان اخبار سایت های ایران اینترنشنال و دویچه وله فارسی) [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 69-100]

ل

 • لطیفی، غلامرضا نقش فرهنگ وقف در شکل گیری شهرهای اسلامی (با نگاهی به مرمت و توسعه بافتهای فرسوده اوقافی) [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 143-159]

م

 • مالکی، محمد نقش رسانه ها در مدیریت بحران [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 73-90]
 • مجد نیا، مجید بررسی پیام‌های ارتباطی دیوار نوشته‌های سرویسهای بهداشتی زنانه و مردانه و مقایسه پیام‌های آنان [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 227-246]
 • مجیدی، حسن بازنمایی انتخابات مجلس دهم در سال 94 در ‌روزنامه‌های کیهان، ایران و شرق [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 51-74]
 • محبوبی، مسعود میزان و ابعاد اعتماد اجتماعی در میان کاربران اینترنت [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 129-153]
 • مروت، برزو بررسی رابطه میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با روابط اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 109-136]
 • مسعودی، امید علی پژوهشی برای تبیین تعریف خبر در روزنامه نگاری [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 37-46]
 • مسعودی، امید علی رسانه های جدید، نظارت الکترونی و جوانان [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 129-146]
 • مسعودی، امید علی بررسی عوامل اعتماد سازی مخاطبان به برنامه‌های خبری در سیمای جمهوری اسلامی [دوره 6، شماره 21، 1396، صفحه 31-50]
 • مسعودی، امید علی استاندارد سازی پرسشنامه در تحقیق‌های پیمایشی ارتباطات [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 133-148]
 • مسعودی، امیدعلی نقدی برروش نشانه شناسی وتحلیل روایت «رولان بارت» [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 44-65]
 • مسعودی، امیدعلی فاصله فرهنگی ونقش رسانه ها در حل منازعات و پیشبرد حقوق اقلیت ها درایران (بررسی موردی موضوع سوسک در روزنامه دولتی ایران) [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 33-52]
 • مسگر، امیر جایگاه ادبیات درمانی در ارتباطات زنانه [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 91-110]
 • مشفق، محمود سیاست‌های جدید جمعیتی در بخش اجتماعی مطبوعات (تحلیل محتوای سه روزنامه کثیرالانتشار کشور) [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 61-82]
 • مطهری، زینت السادات تحول ماهیت قدرت در عصر فرا صنعتی بررسی دیدگاه آلوین تافلر [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 109-140]
 • معتمدنژاد، رویا وظایف دولت ها در عرصۀ تکنولوژی‌های دیجیتال: از دولت انحصارطلب تا دولت رگولاتور [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 9-36]
 • معتمدنژاد، رویا الزام دولت‌ها به تأمین جان و سلامت شهروندان (با تأکید بر اِپیدمی ‌عفونی ویروس کُرونا) [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 11-20]
 • معتمدنژاد، رویا فضای رسانه‌ای– دیجیتال کثرت گرا: پیش شرط برای حل بحران کووید 19 [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 13-38]
 • معتمدنژاد، رویا نقش مطبوعات آزاد در تقویت قانونمداری: از قضیه «بنالا» تا اعلامیه «آکرا» یونسکو [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 11-20]
 • معتمدنژاد، رویا ضرورت تضمین تکثر رسانه‌ای در عصر دیجیتال (و وظایف مثبت دولت ها در این زمینه) [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 7-18]
 • مقدر، مهدی نقش شبکه های اجتماعی در برندسازی خبرگزاری ایرنا [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 47-78]
 • ملکیان، نازنین بررسی علل توسعه نیافتگی فرهنگی در کشور [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 167-192]
 • منتظری، علی اصغر بررسی تاثیر رهبری دینی بر فرهنگ سازمانی [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 153-187]
 • منصوری، سمانه خدمات رسانه های جایگزین و سیاستگذاری رسانه‌ای در یک بحران؛ مطالعه زلزله کرمانشاه در سال 1396 [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 47-72]
 • مهدوی، امید نقش فناوری اطلاعات(IT) در بهبود عملکرد روابط عمومی از دیدگاه مدیران و کارکنان شرکت ایران خودرو [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 163-188]
 • مهدی‌برزی، فاطمه ممیزات حقوق مؤلف در فضای مجازی [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 11-46]
 • مهرعلی، محمد ملک تأثیر برنامه های سیما بر مشارکت مردم در راهپیمایی های سراسری (مورد مطالعه: راهپیمایی 22بهمن) [دوره 7، شماره 28، 1397، صفحه 79-120]
 • مومنی، سارا استراتژی تصویرسازی سیما از سبک زندگی خانواده ایرانی (مطالعه موردی: برنامه ترکیبی «به خانه بر می گردیم») [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 75-103]
 • میر، امید شیوه ها و تکنیک های جلب مخاطبان در تبلیغات بازرگانی شبکه های اجتماعی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 104-136]
 • میر، امید بررسی علل توسعه نیافتگی فرهنگی در کشور [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 167-192]
 • میر، صمد نقش تبلیغات شبکه اجتماعی تلگرام در جلب اعتماد مخاطبان؛ به خرید کالا [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 11-58]
 • میر، صمد شیوه ها و تکنیک های جلب مخاطبان در تبلیغات بازرگانی شبکه های اجتماعی [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 104-136]
 • میر، صمد بررسی علل توسعه نیافتگی فرهنگی در کشور [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 167-192]
 • میرزایی، عزت الله مرزهای تمایز در مصرف کالاهای فرهنگی: مصرف موسیقی در بستر قومی و مذهبی [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 11-58]
 • میرشمسی، محمد‌هادی ممیزات حقوق مؤلف در فضای مجازی [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 11-46]
 • میرشمسی، محمد هادی کپی‌رایت در مطبوعات [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 47-72]

ن

 • نجفی، علی جایگاه ارتباطات اجتماعی در نصایح سعدی [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 159-206]
 • نجفی، علی نقش مطبوعات ادبی در ترویج وطن دوستی (باتاکید بر قیصرنامه ادیب پیشاوری) [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 60-74]
 • نجفی، علی جایگاه ارتباطات میان فردی از دیدگاه سعدی [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 311-334]
 • نجفی، علی تأثیر انقلاب مشروطه بر نخستین نشریات کودک و نوجوان آن دوران [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 181-198]
 • نجفی، علی اعتماد السلطنه: روزنامه نگاری با 7 روزنامه در عصر قاجار [دوره 6، شماره 23، 1396، صفحه 97-112]
 • نشریه، مدیر ارزیابی ماهیت و عملکرد کمیته بین‌المللی حمایت از روزنامه‌نگاران [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 11-26]
 • نصرالهی، اکبر شخصیت فرامدرن در ‌‌بازی‌های دیجیتال با تأکید بر مؤلفه‌های هویت و جنسیت [دوره 5، شماره 20، 1395، صفحه 167-180]
 • نصیری پور، مهدی بررسی جامعه‌شناختی میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه و تأثیر آن بر میزان مطالعه متون کاغذی(کتاب، مجله، روزنامه) در میان کارمندان شهرداری تهران [دوره 6، شماره 24، 1396، صفحه 131-156]
 • نقیب السادات، سیدرضا آسیب شناسی اطلاع رسانی و روابط عمومی در بسیج [دوره 5، شماره 18، 1395، صفحه 59-95]
 • نقیب السادات، سیدرضا بازنمایی الگوهای سبک زندگی در سریال های ترکی شبکه MBC4 (مطالعه موردی: دو سریال نور و میرنا و خلیل) [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 139-166]
 • نقیب السادات، سیدرضا شناسایی تکنیک‌های تبلیغی عرفان‌واره‌های نوظهور (تحلیل محتوای وب‌سایت‌های اینترنتی تبلیغی فرقه‌های با منشاء هندی) [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 69-108]
 • نقیب السادات، سیدرضا تحلیل محتوای ساختار تبلیغات بازرگانی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران (شبکه اول و دوم سیما) [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 123-162]
 • نقیب السادات، سیدرضا بررسی میزان استفاده و رضایت مندی از مطبوعات محلی . مورد مطالعه: مطبوعات محلی استان بوشهری [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 147-183]
 • نقیب السادات، سیدرضا شناخت آموزه‌های دینی در سینمای کودک پس از انقلاب اسلامی ایران [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 101-126]
 • نقیب السادات، سیدرضا الزامات اخلاقی در برند‌سازی برنامه‌های تلویزیونی سلامت‌محور [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 161-182]
 • نوروزی، عباس نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقای مدیریت آموزشی [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 197-214]
 • نوروزی فیروز، رسول نقش رسانه‎ها در توسعه هنجارهای حقوق بشر در عصر جهانی‎شدن [دوره 7، شماره 27، 1397، صفحه 49-66]
 • نوری ممرآبادی، علی الگوی مناسب برنامه‌سازی در رادیو، جهت ترویج مفاهیم اقتصاد مقاومتی [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 141-162]
 • نیک پور، طاهره نقش رسانه‌ها در سلامتی یا افسردگی استفاده کنندگان (با تاکید بر شبکه‌های اجتماعی) [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 269-288]
 • نیک ملکی، محمد بازنمایی چرخش گفتمانی قدرت در ایران؛ تحلیل گفتمان انتقادی مراسم تنفیذ و تحلیف هفتمین رئیس جمهور منتخب ایران در شبکه های خبری بین المللی [(مقالات آماده انتشار)]

و

 • واحد، فائزه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه از منظر حقوق تبلیغات بازرگانی [دوره 4، شماره 16، 1394، صفحه 59-78]
 • واحد، فائزه نظارت‌های دولتی بر تولیدات سینمایی در ایران (با نگاهی به پرونده فیلم سنتوری) [دوره 6، شماره 22، 1396، صفحه 165-188]
 • واعظی، مهدی نقش رسانۀ ملی در توسعۀ فوتبال حرفه‌ای ایران از منظر کارشناسان و مدیران حوزه فوتبال و رسانه [دوره 8، شماره 30، 1398، صفحه 195-224]
 • ولیعهدی، سیدمحمدرضا تلویزیون و بزهکاری اطفال [دوره 5، شماره 17، 1395، صفحه 109-136]

ه

 • هاشم‌زاده، فاطمه بررسی رابطه فرهنگ سازی رسانه ملی با فرایند توسعه در ایران [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 101-128]
 • هاشمی، شهناز بررسی وضعیت نظام اطلاع‌یابی ازمخاطبان برون سازمانی تامین اجتماعی (مطالعه موردی شهر تهران) [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 59-76]
 • هاشمی، عبدالرسول بررسی میزان استفاده و رضایت مندی از مطبوعات محلی . مورد مطالعه: مطبوعات محلی استان بوشهری [دوره 5، شماره 19، 1395، صفحه 147-183]
 • هجینی نژاد، زهرا عوامل موثر در بهبود کمی و کیفی مطالب خبری خبرگزاری ایرنا [دوره 8، شماره 29، 1398، صفحه 36-59]
 • هوشیار، مهدی شیوه پوشش اخبار تشکیل ائتلاف دریایی آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان (تحلیل گفتمان اخبار سایت های ایران اینترنشنال و دویچه وله فارسی) [دوره 9، شماره 33، 1399، صفحه 69-100]

ی

 • یزدانی، فاطمه نقش تلویزیون در ترویج فرهنگ مطالعه دانشجویان [دوره 8، شماره 31، 1398، صفحه 163-188]
 • یعقوبی عزیزی، مرتضی مقایسۀ نحوۀ پوشش اخبار دوازدهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری ایران در وب‌سایت‌های پرس‌تی‌وی و بی‌بی‌سی انگلیسی [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 21-58]
 • یکتا، مهدیه شناسایی تکنیک‌های تبلیغی عرفان‌واره‌های نوظهور (تحلیل محتوای وب‌سایت‌های اینترنتی تبلیغی فرقه‌های با منشاء هندی) [دوره 7، شماره 25، 1397، صفحه 69-108]
 • یمینی، محمد رابطه بین مصرف اینترنت و احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان) [دوره 7، شماره 26، 1397، صفحه 167-202]
 • یمینی بیدار، محمد تحلیل بازنمایی بدن با تاکید بر مدیریت بدن در بین کاربران ایرانی اینستاگرام [دوره 8، شماره 32، 1398، صفحه 91-122]