بررسی چگونگی استفاده رسانه ملی از تاکتیک‌های روانی در ایجاد کرونا هراسی از دیدگاه شهروندان تهرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده علامه طباطبایی ، علوم ارتباطات ، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی استفاده از تاکتیک‌های روانی رسانه ملی در ایجاد کرونا هراسی از دیدگاه شهروندان، در محدوده سکونت شمالی، جنوبی، شرقی و غرب تهران در بین 384 نفر با روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای و ابزار پرسشنامه محقق انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد، بیشتر پاسخگویان زنان 35 سال به بالا، درشرق تهران و بیکار که میزان استفاده از رسانه در طول شبانه روز یک ساعت و کمتر از یک ساعت با توجه به موضوع بهداشتی و سلامت به تلویزیون هستند. یافته‌های استنباطی نیز نشان می‌دهد، استفاده از تاکتیک‌های روانی از جمله شفاف سازی و بزرگنمایی و نوع برنامه‌ها ، ارائه اخبار نادرست، اعتماد به تلویزیون، در بین شهروندان تهرانی و ایجاد هراس از ابتلا به کرونا نقش دارد،. این تاکتیک‌های کاربردی با مقدار متوسط انزوا طلبی، افسردگی، ناراحتی‌ها و اختلال‌های خواب برای شهروندان دارد که می‌تواند، منجر به مخاطب گریزی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating how the national media uses psychological tactics to create coronophobia from the perspective of Tehran citizens

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Kiya 1
  • Seyed Alireza Bani taba 2
1 Professor, Allameh Tabatabai Faculty, Communication Sciences, Tehran, Iran
2 Islamic Azad University, North Tehran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate how the use of national media tactics in the creation of citizens from citizens' views in the area of ​​northern, southern, eastern and west of Tehran was among 384 patients with multistage cluster and researcher questionnaire. The findings show that most respondents in women are 35 years old, in Tehran and unemployed, when the use of media throughout the day is one hour and less than an hour according to health and health issues. Inferential findings also show that the use of psychological tactics, including transparency and magnification and type of programs, provides false news, reliability of television, among Tehrani citizens and the creation of fear of Corona. These tactics have a moderate amount of isolation, depression, disorders and sleep disorders for citizens, which can lead to an escape audience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological tactics
  • TV
  • corona
  • public opinion
  • Panic audience