ارائه مدل مطلوب برای کسب ‌و کار پادکست‌های ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریرت رسانه، دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه سوره

2 استادیار گروه تبلیغ و رسانه، دانشکده سوره، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل کسب و کار پادکست‌های ایرانی می‌باشد.  جامعه آماری فعالان حوزه پادکست هستند. تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها با استفاده از تحلیل مضمون و کدگذاری به‌وسیله نرم‌افزار MAXQDA انجام گرفت و نتایج نشان داد که مفهوم مدل کسب‌وکار پادکست پتانسیل‌های فراوانی دارد که هنوز کشف نشده است. صنعت پادکست در ایران درآمدزایی چندانی ندارد چراکه بخش زیادی از تولیدکنندگان و فعالان این صنعت با اهدافی غیر از درآمدزایی اقدام به تولید پادکست می‌کنند. بر اساس نتایج بررسی تعداد اندکی از پادکسترهایی که در این حوزه به درآمدزایی رسیده‌اند اغلب از طریق الگوی اسپانسری و تبلیغات کسب درآمد می‌کنند. بیشترین هزینه‌های پادکست به سرویس‌دهنده و هاوست(میزبان) مربوط است و بعد از آن هزینه بعضی از کارهایی که توسط پادکستر برون‌سپاری می‌شود مانند طراحی پوستر، ادیت صدا، نوشتن متن و مدیریت اکانت‌های (صفحه‌ها)شبکه‌های مجازی پادکست. اصلی‌ترین و معمول‌ترین کانال درآمدی برای پادکست‌ها داشتن اسپانسر است. به نظر می‌رسد صنعت پادکست در ایران در وهله اول نیاز به مدیریت اعتبار دارد تا بتواند ادراک مشتریان را از برند خودارزیابی کند و شهرت پادکست را بهبود ببخشد و وفاداری مخاطبان را حفظ کند و از آن‌ها بازخور دریافت کند. به شهرت و اعتبار دست یابند تا بازار رقابتی شکل بگیرد و درآمدزایی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the desired business model for Iranian podcast business

نویسندگان [English]

  • Edris Afrash 1
  • yousof khojir 2
1 caultur and communication department , Sooreh university, tehran,iran
چکیده [English]

in this study, while examining the business of Iranian podcasts, by identifying the dimensions of business model analysis and identifying the main components related to each dimension, an image of each level is presented and as a result, conceptual modeling is done. Data analysis of interviews with podcast activists was performed using content analysis and coding by MAXQDA software, and the results showed that the concept of podcast business model has many potentials that have not yet been explored. The podcast industry in Iran does not generate much revenue because a large number of producers and activists in this industry produce podcasts for purposes other than revenue generation. According to the results of the study, a small number of podcasts that have made money in this field, often earn money through sponsorship and advertising. Most of the cost of a podcast is related to the host and the host, followed by some of the tasks outsourced by the podcast, such as poster design, voice editing, text writing, and management of podcast virtual network accounts. The main and most common revenue channel for podcasts is having a sponsor. It seems that the podcast industry in Iran needs credit management in the first place to be able to assess the perception of customers of the brand and improve the reputation of the podcast and maintain the loyalty of the audience and receive feedback from them. Gain fame and credibility to form a competitive market and generate revenue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Podcast
  • Business
  • revenue generation
  • New media
  • business canvas