گفتمان شناسی مطالبات حقوق زنان در انتخابات و مقایسه با اصل 21 قانون اساسی (مورد مطالعه خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری داخلی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب - قم- ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار دانشگاه الزهرا (س). گروه علوم و مطالعات توسعه، تهران، ایران.

چکیده

مطالبات حقوق زنان در عرصه‌های مختلف باعث می‌شود که فعالین این حوزه، گاهی خودآگاه یا ناخودآگاه به موضع‌گیری و در نهایت قطب‌بندی میان خودشان و دیگران بپردازند و هنگام صحبت، از ضمایر «ما» و «آن‌ها» استفاده می‌کنند. بر این اساس، پژوهش حاضر به شناسایی قطب‌بندی‌های موجود در گفتمان فعالان حوزه مطالبات حقوق زنان ایرانی می‌پردازد. از آن‌جا که بیان مطالبات، در زمان انتخابات به اوج خود می‌رسد، بازه زمانی 4 ساله(1396-1399) که شامل دو دوره انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی است، در خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری داخلی، انتخاب شد. این پژوهش از نوع اکتشافی است و به لحاظ روش­شناسی، از نوع روش­های کاربردی و کیفی می‌باشد که برای تحلیل داده‌ها از «روش تحلیل گفتمان انتقادی تئون ون‌دایک» استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که فعالین این حوزه، برای بیان مطالبات، تکنیک «دوقطبی‌سازی»‌ را در 5 محور «فضای عمومی»، «مجلس شورای اسلامی»، «دولت»، «احزاب سیاسی» و «شورای نگهبان» رقم می‌زنند. همچنین انطباق نتایج با اصل 21 قانون اساسی بیانگر آن است که بیشترین مطالبات حول بند 1 این اصل یعنی «ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او» می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discourse of women's rights demands during elections and comparing it with Article 21 of the Constitution Case study of domestic news agencies and news sites

نویسندگان [English]

  • Zahra Bagheri 1
  • Seyed Reza Naghibosadat, 2
  • Mansoureh Zarean 3
1 Faculty of Women and Family, University of Religions and denomination s- qom- Iran
3 Assistant Professor Al-Zahra University. Department of Development Sciences and Studies, Tehran, Iran
چکیده [English]

Women's rights demands in various fields cause activists in this field, sometimes consciously or unconsciously, to take a stand and ultimately polarize themselves and others, and use the pronouns "us" and "them" when speaking. Accordingly, the present study identifies the polarizations in the discourse of activists in the field of Iranian women's rights demands. Since the expression of demands reaches its peak during the elections, a period of 4 years(2016-2017), which includes two rounds of presidential and parliamentary elections, was selected in domestic news agencies and news sites. This research is of exploratory type and in terms of methodology, it is of practical and qualitative methods that "Theon Wendike's critical discourse analysis method" was used to analyze the data. The results of the research showed that the activists in this field, in order to express their demands, use the "polarization" technique in 5 axes: "public space", "Islamic Consultative Assembly", "government", "political parties" and "Guardian Council". The conformity of the results with Article 21 of the Constitution also indicates that the greatest demands are around paragraph 1 of this principle, which is "creating favorable conditions for the development of a woman's personality and the restoration of her material and spiritual rights."

کلیدواژه‌ها [English]

  • women rights
  • WOMEN'S RIGHTS DEMAND
  • polarization
  • News Agencies
  • ARTICLE 21 OF THE CONSTITUTION