مهارت عذرخواهی - ترجمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کاندیدای دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

حقوق ارتباطات، یک رشته حقوقی مستقل و نوپا است که در دهه‌های اخیر، بر اثر پیشرفت ابزارهای ارتباطی و ظهور شبکه­های اجتماعی، اهمیت آن مورد توجه پژوهشگران حقوقی، اصحاب رسانه و مقامات دولتی قرار گرفته است. چنانچه استاد فقید حقوق ارتباطات دکتر کاظم معتمدنژاد تأکید داشتند، حقوق ارتباطات از مبانی مستحکمی برخوردار است که بسیاری از آنها تا حدود زیادی از اصول حاکم بر دیگر رشته‌های حقوق، منشاء گرفته‌اند. در دهه­های اخیر آنچه بیش از هر چیز، حقوق ارتباطات را تحت تأثیر قرار داده و موجب تحول و تکامل آن شده است، پیشرفت تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات به ویژه شبکه­های اجتماعی است. مسائل جدیدی که گسترش رسانه­های نوین به همراه دارد؛ حتی باعث نوعی غافلگیری برای پژوهشگران حقوق ارتباطات و نهادهای متولی برای مقررات­گذاری، نظارت و تأمین زیرساخت­های ارتباطی شده است. 
آنچه مسلم است، حقوق ارتباطات برای پاسخگویی به مسائل جدید و نیازمندی­های جامعه؛ هنوز در آغاز راه است. به نظر می­رسد یکی از راه­های خروج از شرایط فعلی و کمک به تحول و توسعه حقوق ارتباطات، استفاده از یافته­های سایر گرایش­های حقوقی باشد. چنانچه در گذشته نیز همین­طور بوده و به گواه تاریخ حقوق ایران و جهان؛ شاخه­ها و گرایش­های حقوقی جدید بر پایه­ی اندوخته­های حقوق مدنی، حقوق جزا، حقوق عمومی و حقوق بین­الملل بنیان نهاده می­شد. در مورد حقوق ارتباطات، این روش بیشتر قابل استفاده می­باشد، زیرا اصولاً حقوق ارتباطات بین رشته­ای است. در یک نگاه کلی بین رشته­ای حقوق و علوم ارتباطات بوده و از منظری دیگر در مباحث حقوقی هم از گرایش­های مختلف حقوقی تشکیل شده است.
برمبنای نکات فوق، در این نوشتار مترجم با ترجمه­ای آزاد از مقاله آرتور واتس(Arthur Watts) با عنوان مهارت عذرخواهی[1] سعی داشته تا برداشت­های مشترکی را در حوزه­ی حقوق ارتباطات ارائه نمایند. به این ترتیب نوشتار حاضر از یک سو ترجمه­ای روان از مقاله مهارت عذرخواهی برای استفاده دانشجویان و پژوهشگران حقوق بین­الملل بوده و از سوی دیگر نکاتی کاربردی و مفهومی برای عذرخواهی در حقوق ارتباطات را برای مخاطب تبیین می­نمایند.  
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Art Of Apoligy

نویسنده [English]

  • Hamed Babazadeh Moghadam
PhD student Department of international law. Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The international responsibility of Statcs is grounded in the notion of the occurrcnce of a wrongful act committed by one Statc and injuring another. S'Vhile international responsibility will involvc the formulation of claims and denials, and may involve a reference of the rcsulting disputc to some form of international adjudication, the first steps arc usually morc diplomatic in nature, with the two States concerned discussing ways and means of rcsolvinŒ their differcnces over whatever incident is alleŒccl to give risc to international responsibility. A normal feature of such diplomatic exchanges is a request by the injured State for an apology either as the sole remedy or, perhaps more often, together with some other element such as the payment of compensation. The request fòr and making of an apology is not, however, an altogether straightforward process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication law
  • International Law
  • Apology
  • international responsibility