راهبردهای ارتباطی جهت توسعه و رونق کسب و کار در پاندومی کرونا و پساکرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

2 (استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق - دکترای علوم ارتباطات اجتماعی)

چکیده

 اقتصاد جهانی و به خصوص کسب و کار به عنوان جز لاینفک زندگی بشری تحت تأثیر حوادث مختلف از جمله بحران کرونا قرار گرفته است.
مقاله پیش رو با عنوان «راهبردهای ارتباطی جهت توسعه و رونق کسب و کار در پاندومی کرونا و پساکرونا» در صدد آن است با استفاده روش تحقیق کتابخانه‌ای و اسنادی نهایتا پیشنهادات کاربردی و مفیدی را جهت رونق کسب و کار فراهم آورد.
برای این منظور در ابتدا با طرح تعاریف کسب و کار و بحران و کرونا و سپس بیان چارچوب نظری به بیان پیشینه اپیدمی‌های جهان و نیز پیش بینی فرصت‌ها و تهدیدها برای کسب و کار در پسا کرونا و نیز به مشاغل قابل توجه در پساکرونا و تأثیرات کرونا بر اقتصاد و کسب و کارها و نیز اثرات کرونا بر تورم می‌پردازد.
سپس فرمولی در اخذ رضایت‌مندی آینده مشتریان در پساکرونا و همچنین به این مهم که ایجاد و تقویت اعتماد عمومی شرط عبور از بحران کرونا می‌باشد، می‌پردازد و در ادامه در قالب عنوان پیشنهادات و راهکارها، راهبردهایی اجرایی در راستای عبور کسب و کار از بحران کرونا بیان گردیده است، ازجمله: الف- راهبردهای رونق کسب و کار در کرونا و پسا کرونا  ب- راهبرد کم کردن زیان‌های ناشی از کرونا در کسب و کارها  ج- راهبردهای خروج از رکود کسب و کار چ- عوامل تأثیرگذار در ایجاد راهبردهای ارتباطی توسعه کسب و کار،  و در خاتمه با ذکر نتیجه‌گیری و ارائه منابع مقاله خاتمه می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Communication Guides for Business Development and Prosperity in the Corona and Postcorona Pandemics"

نویسندگان [English]

 • Samad Mir 1
 • nazanin malekian 2
 • mahdi aghamohammadi 1
 • Seyed Abdolreza Hosseini 1
 • Fershteh Moradi 1
 • Alimohamad Varmazyar 1
1 PhD student in Communication Sciences of Islamic Azad University, East Tehran Branch
2 (Assistant Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, East Tehran Branch – PhD in Social Communication Sciences )
چکیده [English]

The global economy, and especially business as an integral part of human life, has been affected by various events, including the Corona crisis.
The present article, entitled "Communication Strategies for Business Development and Prosperity in the Corona and Postcorona Pandemic", seeks to provide practical and useful suggestions for business prosperity by using library and documentary research methods.
To this end, first by defining business definitions and crisis and corona and then expressing a theoretical framework to express the history of world epidemics and also predicting opportunities and threats for business in post-corona and also to significant jobs in post-corona and It deals with the effects of the corona on the economy and businesses, as well as the effects of the corona on inflation.
Then, a formula for obtaining future customer satisfaction in PostCorona, as well as the importance of creating and strengthening public trust is a condition for overcoming the Corona crisis, and then in the form of suggestions and solutions, executive strategies to get the business through the crisis. Corona is stated, including: a- Business boom strategies in corona and post-corona b- Strategy to reduce corona losses in businesses c) Strategies to exit the business recession c- Factors influencing the creation of communication strategies Business development, and concludes with a conclusion and presentation of the article sources.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Business"
 • "corona virus"
 • "postacron"
 • "Strategy"
 • "crisis"