علت شناسی ارتکاب جرایم سایبری و سازوکارهای پیشگیری از آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

قانون جرایم رایانه‌ای سرانجام پس از فراز و نشیب‌های فراوان در سال 1388 تصویب  و به ترتیب  اجرا نهاده شد و دست به جرم انگاری رفتارهای مجرمانه که به تاسی از کنوانسیون جرایم رایانه‌ای اتخاذ شده بود پرداخت.  این قانون به عنوان یک قانون نوین و نوپا تحلیل و بررسی حقوقی از جنبه‌ها و صور مختلف را می‌طلبید از این رو بررسی‌های کیفری از جنبه‌ها و منظرهای مختلف در خصوص جرایم رایانه‌ای از زمان تصویب تا حال حاضر صورت گرفته است اما آن چه مورد کنکاش و پژوهش قرار نگرفت و از منظر پژوهشگران مغفول مانده بررسی علت شناسانه جرایم رایانه‌ای است. نگاه علت‌شناسانه به پدیده‌ی جنایی، بر شناخت ما از سبب‌های پدیدآورنده‌ی آن می‌افزاید. به ویژه، عرصه‌های ناشناخته یا نوشناخته‌ی اجتماعی که هنجارهای نوینی را نیز به همراه آورده‌اند. نمونه‌ی بارز قابل اشاره در دنیای امروز، جهان فناوری اطلاعات و ارتباطات است که همانند جهان خاکی، از بزه و بزهکاری در امان نمانده است. این مباحث به جرم‌شناسان کمک می‌کند تا با توجه به شرایط و ویژگی‌های فضای سایبر، راهکارهای مناسبی را برای سالم‌سازی آن پیشنهاد دهند. عوامل فردی و محیطی، چه در دنیای فیزیکی و چه در دنیای سایبر، نقش تعیین کننده‌ای در پیشبرد فرایند جنایی و بزهکاری ایفا می‌کنند. برخی ویژگی‌های فردی بزهکاران رایانه‌ای به آن‌ها در پیشبرد اهداف شومشان کمک می‌کند. همچنین خود فضای سایبر نیز ویژگی‌ها و بسترهای جرم‌خیزی دارد که انگیزه‌های جنایی مرتکبان بالقوه را تحقق می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Etiology of committing cybercrime and mechanisms to prevent it

نویسندگان [English]

  • amin amirian 1
  • Raziyeh abdossamadi 1
  • fatme haeidari 2
1 Assistant Professor of Law, Shahid Ashrafi University of Isfahan
2 Master of Criminal Law and Criminology
چکیده [English]

The Cybercrime Law was finally enacted and enforced in 2009 after many ups and downs, and criminalized criminal behavior based on the Cybercrime Convention. This law, as a new and fledgling law, required legal analysis and review from various aspects and forms. Therefore, criminal investigations from different aspects and perspectives on cybercrime have been carried out since its adoption, but it What has not been explored and researched and from the perspective of neglected researchers is the etiological study of cybercrime. A causal view of a criminal phenomenon adds to our understanding of its causes. In particular, unknown or new social areas that have brought new norms. A striking example in today's world is the world of information and communication technology, which, like the earthly world, is not safe from crime and delinquency. These topics help criminologists to suggest appropriate solutions for cyber space according to the conditions and characteristics of cyberspace. Individual and environmental factors, both in the physical world and in the cyber world, play a decisive role in advancing the criminal and delinquent process. Some personal characteristics of cybercriminals help them to advance their evil goals. Cyberspace itself also has criminal characteristics and contexts that realize the criminal motives of potential perpetrators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminology
  • Cybercrime Law
  • Cyberspace
  • Cybercrime
  • Delinquent