ضرورت توجه رسانه‌ها به روزنامه‌نگاری صلح محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی - مدیرعامل سابق خبرگزاری ایسنا

2 سردبیر خبر صدا و سیمای مرکز کیش

چکیده

روزنامه‌نگاری جنگ یک روش روزنامه‌نگاری است که محور اساسی آن ارزش‌های خبری درگیری، تضاد و حوادثی است که می‌کوشد بار منفی اخبار را منتقل کند. این نوع روزنامه‌نگاری با در کانون قراردادن عواطف و احسسات بشری با تحریک حس ترس و واهمه در سالیان گذشته توانسته است با وجود جلب توجه همیشگی اذهان مردم، باعث ترویج نوعی بیمناکی در جوامع شود. این نوع روزنامه‌نگاری فقط بر اثرات فیزیکی درگیری تأکید دارند و مثلاً اثرات روانشناسی و بار روانی که اخبار در انسان‌ها شکل می‌دهد را نادیده می‌گیرند. روزنامه‌نگاری جنگ موقعیت‌هایی را گلچین می‌کند که پیوسته کارزارهای جنگ، درگیری، جدال، تظاهرات‌ها، راهپیمایی‌ها و حتی در دیگر سو خشونت‌های کلامی، رفتاری و ابنگونه رفتارها را در بطن خود می‌پروراند. همچنین این روش تمایل به گزارش اختلافات بین گروه‌ها دارد تا شباهت‌ها، توافق‌های قبلی و فرایند موضوعات کنونی و هم‌چنین دلایل و نتایج را نادیده می‌گیرند و اینطور نشان می‌دهند که نیازهای یک طرف تنها با شکست طرف مقابل تأمین می‌شود. اما در رویکردی نوین، روزنامه‌نگاری صلح می‌خواهد این تمایلات را اصلاح کند. تعریف آن این است که: ایجاد فرصت‌ها برای جامعه بزرگ برای واکنش‌های غیرخشن در درگیری‌ها؛ که این کار نیازمند تعریف سیاست‌های بدون خشونت و قرار دادن آن‌ها در اختیار همگان است. در این تحقیق که به روش کتابخانه‌ای انجام شده است محقق کوشیده است با ذکر دلایل اهمیت توجه به روزنامه‌نگاری صلح و خلا آن در ادبیات ژورنالیستی کشور، در انتها راه کارهایی را برای تغییر زاویه دید اهالی رسانه از روزنامه‌نگاری جنگ به سوی روزنامه‌نگاری صلح ارائه دهد. پرسش اصلی این تحقیق این است که ماهیت روزنامه‌نگاری جنگ چگونه است و چرا زمان آن فرا رسیده  که رویکرد صلح محور جایگزین شود؟ ضرورت و اهمیت توجه به روزنامه‌نگاری صلح، فرآیند اخلاقی شدن رسانه، نقش روزنامه‌نگاری صلح‌جو در ارتقای جامعه ایمن ، نقش منافع سرمایه داری در روزنامه‌نگاری جنگ، الزام تجدید نظر در ارزش‌های ژورنالیستی و ارائه راه حل‌هایی مطرح در زمینه شیوه عمل روزنامه‌نگاران از مهمترین مطالب مورد بحث در این مقاله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The need for media attention to peace-oriented journalism

نویسندگان [English]

  • saeed pourali 1
  • mehdi houshyar 2
1 Faculty member in ACECR
2 Editor in Chief in kish irib
چکیده [English]

War journalism selects situations that constantly foster war campaigns, conflict, strife, demonstrations, marches, and even verbal, behavioral, and other forms of violence. It also tends to report differences between groups to ignore similarities, previous agreements and the process of current issues, as well as the reasons and results, and shows that the needs of one party can only be met by defeating the other. But peace journalism seeks to correct these tendencies. Its definition is: creating opportunities for a large community for non-violent reactions in conflicts; This requires defining non-violent policies and making them available to the public. In this library research, the researcher tries to find out the reasons for the importance of paying attention to peace journalism and its emptiness in the country's journalistic literature. Finally, strategies to change the perspective of media people from war journalism to journalism. Provide peace. The main question of this research is what is the nature of war journalism and why is it time to replace the peace oriented approach? The necessity and importance of paying attention to peace journalism, the process of media ethics, the role of peace journalism in promoting a secure society, the role of capitalist interests in war journalism, the need to reconsider journalistic values and provide solutions to the newspaper's practice. Writers are one of the most important topics in this article.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Peace journalism
  • war journalism
  • moral principles
  • professional principles