تاثیر اینترنت بر استراتژی ها و ساختارهای سازمان رسانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد رشته مدیریت رسانه دانشکده صداوسیما

چکیده

ین مقاله تاثیر اینترنت بر سازمان های رسانه ای را در بخش رسانه از جنبه نظریه های استراتژی و سازمان بررسی می کند.با گسترش تمرکزاینترنت،اینترنت بستری است، که به طور خاص پدیده بین ارتباطی از مدل های استراتژی، ساختار،فرایندها و تجارت است.همانگونه که اینترنت زمینه ای را پوشش می دهد،که همزمان خیلی گسترده و خیلی خرد است؛ اینترنت باعث تغییرات اساسی بر زنجیره ارزشی سازمان های رسانه ای می شود و سازمان های رسانه ای را درگیر در دسته ای از تغییرات در استراتژی ،ساختار و مدل های تجاریشان می کند و می توانند به عنوان محرکی ضمنی برای تغییرات و استراتژی ها باشند. لذا این مقاله ، پیشرفت های کلی گسترده ای که اینترنت در همه بخش های رسانه ایجاد می کند را بررسی کرده و متذکر می شود که اینترنت، همه سازمان های رسانه ای ارتباط جمعی را در این بخش-ها،با درجات متفاوت تحت تاثیر قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

...

نویسنده [English]

  • hadi alborzi davati
چکیده [English]

..