نقش شبکه های اجتماعی مجازی بهداشتی در ارتقای آموزه های بهداشتی بیماران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مدیریت شهری، مشاور و مدیر کل حوزه ی استانداری ایلام

چکیده

این پژوهش درصدد آن است تا اثر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی را در بالا بردن سطح سواد بهداشتی مورد بررسی قرار دهد. در این مقاله با استفاده از روش آزمایشی، این اثر را در یک نمونه ۴۰۰ نفره از اعضای انجمن حمایت از بیماران کلیوی مورد بررسی قرار داده است و علاوه بر آن که تفاوت معناداری در بین افراد استفاده کننده از این شبکه اجتماعی را مورد شناسایی قرار داد، اثر متغیرهای جنسیت و گروه تحصیلی آزمودنی ها را نیز سنجید. در این پژوهش شبکه اجتماعی Dailystrength به عنوان پایلوت در نظر گرفته شد و از اعضای نمونه یک سنجش آگاهی عمومی پزشکی به عمل آمد. سپس نیمی از آزمودنی های به طور آزمایشی ۶ هفته از آن بهره بردند. در پس آزمون به عمل آمده مشخص شد آزمودنی هایی که از شبکه اجتماعی مورد نظر بهره بردند، به طرز معنی داری توانستند سوالات بیش تر و سخت تری را در رابطه با دانش عمومی پزشکی پاسخ دهند. همچنین این اثر در زنان بیش از مردان و در گروه تحصیلی پزشکی بیش از سایر گروه ها قابل مشاهده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Health-Centered Social Network Sites In Improving Patients Health Knowledge

نویسندگان [English]

  • farnoush zangouei 1
  • masood ansari 1
  • meysam samband 2
  • hamidreza akbarieh 1
چکیده [English]

In today’s highly technological society, we have more access to information and resources than we have at any point in our history. People are heavily immersed in Web 2.0 technologies (i.e. blogs, twitter, podcasts, wikis, social network sites, video and photo sharing). In recent years online social networking has moved from niche phenomenon to mass adoption and also is coming to healthcare. OSNs are making it easier than ever for patients to find timely, personalized health information online. One such health- related social networking site that has exploded in terms of growth is Dailystrength.org. In this paper, an experimental research with pre-test / pro-test design of 400 Iran Kidney Federation patients was conducted to determine how the medicine 2.0 can influence on patient’s knowledge of different diseases and their treatments. These tests were analyzed to recognize how this kind of social dynamic is going to change the face of medicine and to investigate the downside of the new medicine 2.0. According to our results, the demographic variables – Gender and educational fields – are completely relevant to using of health- related social network.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health
  • centered social networks sites
  • Knowledge
  • experimental method