بررسی تطبیقی نحوه پوشش خبری وقایع مرتبط با محیط زیست در رسانه های سایبر جریان اصلی و رسانه های سایبر شهروندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

پژوهش “بررسی تطبیقی نحوه پوشش خبری وقایع مرتبط با محیط زیست در رسانه های سایبر جریان اصلی و رسانه های سایبر شهروندی” با تمرکز بر آتش سوزی جنگل های شمال، با هدف بررسی نوع پوشش رویداد آتش سوزی جنگل های شمال کشور در سال ۸۹ توسط رسانه های شهروندی و مقایسه آن با میزان و نوع پوشش در رسانه های جریان اصلی با بکارگیری روش تحلیل محتوا انجام شده است. ابتدا تمامی پیام های مرتبط منتشر شده در خبرگزاری های ایرنا و مهر و وبلاگ های زیست محیطی به صورت تمام شماری استخراج و جمع آوری شدند که دلیل انتخاب رسانه های ایرنا و مهر داشتن دفاتر فعال شهرستان ها در استان های شمالی است؛ سپس تمامی مقوله های مورد نظر در پرسشنامه معکوس استخراج و کدها به عنوان داده های تحقیق در نرم افزار SPSS ثبت و جداول توصیفی و استنباطی و همچنین نمودارها به دست آمد.
بر اساس اطلاعات به دست آمده مشخص شد که بین نوع استفاده از سبک های خبری و نوع رسانه (رسانه های جریان اصلی و رسانه های شهروندی) رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین نوع رسانه و گزینش ارزش های خبری و بین نوع رسانه و نوع قالب پوشش خبری (مصاحبه، گزارش، تحلیل، گزارش تصویری) نیز رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Methods for Covering the News Related to Environment Reflected at the Cyber Mainstream and Citizen Media

نویسندگان [English]

  • sedigheh babran 1
  • esmael davodi 2
چکیده [English]

Having intended to study the degree and kind of environmental events coverage- case study: the fires at northern forests in Iran- the current research was done to compare the news coverage methods in Cyber Mainstream and Citizen Media. The method of content analysis was selected as the best way to reach the answers while the media messages were reviewed for their qualities and quantities. At first, all the published news in IRNA, MEHR news agencies and environmental web logs which were active on messages related to the fires at the northern forests were gathered. Then, all the items and sub items in the reverse questionnaire were derived and recorded in the table for code deriving. Finally, the codes were recorded as research data by SPSS and the descriptive and reasoning tables and charts were obtained by this software. Based on the information, the results and findings of the research indicated that there is a meaningful relationship between the news styles and kind of the media. Also, there is a meaningful relationship between the media and selection of news values on covering the events of firings at northern forests, between media( mainstream and citizen )and kind of news direction( public, governmental), between media kind( mainstream and citizen) and the framework for news coverage (interview, report, analysis, pictorial report).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizen Journalism
  • Mainstream Media
  • news styles
  • news values
  • News frameworks