بررسی تطبیقی منابع خبری روزنامه های پر تیراژ صبح تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ارتباطات دانشگاه آزاد تهران مرکز

2 کارشناسی ارشد رشته ارتباطات دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده

 هدف از این پژوهش بررسی تطبیقی منابع خبری و اصول منبع نویسی در 4 روزنامه پر تیراژ صبح تهران می باشد. در این پژوهش 7 فرضیه مطرح شده است. جامعه آماری 4 روزنامه شرق- همشهری- جام جم و ایران می باشد. روش نمونه گیری طبقه ای کارآمد و تصادفی ساده است که به صورت دو هفته آماری از شش ماه انتخاب گردیده است . 12شماره به صورت تصادفی (2 شنبه، 2 یکشنبه، 2 دوشنبه، 2 سه شنبه، 2 چهارشنبه، 2 پنج شنبه) انتخاب شده است.   نتایج این پژوهش نشان داده است که میزان استفاده از خبرنگاران به عنوان منبع اصلی خبر در سطح بسیار پایینی قرار دارد و نشریات بیشتر از خبرگزاری ها به عنوان منبع خبر استفاده می کنند. 4 روزنامه مورد بررسی اصول منبع نویسی را رعایت کرده اند و منبع خبر در ابتدای اخبار ذکر شده است. روزنامه ها تمایل دارند اخبار با جهت گیری مثبت را انتشار دهند و میان ارزش های خبری در اخباری که دارای عنصر خبری شهرت هستند منبع خبر موثق می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of news Sources of Tehran's Morning Highly Circulated Newspapers

نویسندگان [English]

  • mohammadreza rasuli 1
  • parisa erfani 2
چکیده [English]

A Comparative Study of news Sources of Tehran's Morning Highly Circulated Newspapers