بازنگری در الگوی غربی روزنامه نگاری: ازرویکرد انحصاری تا دموکراسی دیجیتالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه سوره،تهران،ایران

چکیده

روزنامه نگاری درغرب،درآغاز به مخاطبان ایرانی نگاهی قوم مدارانه وتحقیر آمیز داشت.مخاطبان ایرانی درحالی به استقبال روزنامه ها درایران رفتند که شاهد روزنامه نگاری دوران استبدادبودندودر همان زمان غربی ها از دودوران مهم روزنامه نگاری:آزادی وتجاری عبورکرده بودند.این تاخرتاریخی امااینک به یمن انقلاب فن آوری های ارتباطی واطلاعاتی شرایط جدیدی برای بازنگری در الگوی انحصارگرایانه روزنامه نگاری غربی دردنیا ی امروز به وجود آورده است.
رشد فن آوری های ارتباطی، امکانات تازه ای را برای مخاطبان در هر گوشه جهان فراهم کرده است تا آنان بتوانند با هزینه کمتری به تبادل اطلاعات و اخبار بپردازند. در واقع انقلاب دیجیتال، بر کیفیت زندگی و ارتباطات انسانی و اجتماعی تاثیر گذارده است.
استفاده شهروندان ازامکانات رسانه های جدید مانند:بلاگ ها،میکروبلاگ ها،توئیتر،فیس بوک ،فلیکرو...باعث شکل گیری روزنامه نگاری شهروندی در جامعه شده است.این نوع روزنامه نگاری تعریف جدیدی از مخاطب را بازتولید کرده است که با انحصارگرایی واستبداد در انتشار مطالب درفضای مجازی به رقابت وچالش برمی خیزد.تا آنجا که مخاطب به معنی قدیمی اش اکنون در این بازنگری جایی ندارد زیرا میان فرستنده ومخاطب مرزی وجودندارد. زیست بوم خبری شرایطی را به وجود آورده است تا روزنامه نگاری غربی وارد دوران ضد انحصاری ودموکراسی دیجیتالی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A revision of the western model in journalism: from monopoly to digital democracy

نویسنده [English]

  • Omid Ali Masoudi
Publicity &Communication,Soore Univercity,Tehran,Iran
چکیده [English]

At the beginning journalism had ethnocentric view on Iranian audiences in the west. When Iranian accepted tyranny Journalism in their country, it was commercial Journalism era in the west and the west had passed two eras then: the tyranny and liberalism. The revolution of information and communication technology has brought new conditions to overview the monopoly pattern of Western journalism in the present world for the historic lateness in Iran journalism. The growth of communication technologies has made new opportunities for audiences to exchange information and news with low prices around the world. The digital revolution has affected the quality of life and social and human relations. Nowadays the use of Medias such as blogs, micro blogs, Twitter, face book, flicker and so more ... by citizens has been formed the citizen journalism. This type of journalism is redefining the word “audience” which challenges with tyranny monopolistic in publishing in virtual environment so that the audience has no place in this review because there is no border between the sender and the receiver. Ecosystems news has created new conditions for Western journalists to enter the era of anti-monopoly and digital democracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Western journalism
  • Citizen Journalism
  • digital democracy
  • the audience
  • the New Media