نقش مخاطب در استفاده مطلوب از کارکردهای تلویزیون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر می­کوشد به این سوال پاسخ دهد که نقش شناخت مخاطب در استفاده بهینه و مطلوب از کارکردهای مختلف تلویزیون چیست؟‌ در بررسی موضوع نخست به سیر تحول مفهوم مخاطب و تحولات مربوط به آن، در رسانه­های جدید اشاره می­شود. آنگاه به تحقیقات گذشته در این رابطه مورد بررسی قرار می­گیرد. روش تحقیق، روش اسنادی است. پس از مطالعه دیدگاه­های مختلف علمی در ارتباط با مخاطب و کارکردهای تلویزیون با تاکید بر نظریه­های یادگیری و سایر نظریه­ها، نظریه شکل­گیری ساختار مخاطبان "وی­بول" و نظریه لاسول و نظریه کاتز گوریویچ و هاس مورد تایید قرار گرفت، که بین شناخت مخاطب و کارکردهای تلویزیون، رابطه وجود دارد و در نهایت از جنبه­های تحقق مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

...

نویسنده [English]

  • rahman saedi
چکیده [English]

...

کلیدواژه‌ها [English]

  • ..