بررسی تطبیقی محتوای عکس های خبری خبرگزاری های فارس و ایسنا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 کارشناس ارشد ارتباطات رسانه ای

چکیده

امروز عکس جزء لاینفک مطبوعات شده است. بدون عکس، گزارش های خبری تکمیل نمی شود. این تحقیق می کوشد با بررسی تشابهات و تفاوت های عکاسی خبری در دو خبرگزاری فارس و ایسنا، نقاط مثبت و منفی کار کرد های عکاسی خبری را از دیدگاه نظریه “برجسته سازی” دنبال کند. روش این تحقیق، تحلیل محتوا و ابزار تحقیق نیز پرسشنامه معکوس می باشد. جامعه و حجم نمونه نیز تمامی عکس های خبری این دو خبرگزاری است که از این میان ۳۰ روز برابر با یک ماه آماری در طول یکسال فعالیت خبری به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مهمترین عوامل تاثیر گذار در برجسته نمودن عکس های خبری در این دو خبرگزاری عبارت بودند از: اهمیت دادن مدیر عامل یا دبیر سرویس به تهیه عکس و عکاسان، پرهیز از نگاه حزبی به انتخاب عکس ها و افزایش گستره فعالیت عکاسان، تهیه تجهیزات و امکانات حرفه ای و میدان دادن به عکاسان جوان و پرورش استعدادهای آنان در کنار حفظ کیفیت عکس ها و دوری از شتابزدگی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

..

نویسندگان [English]

  • mohammadreza rasuoli 1
  • mohammad jafari 2
چکیده [English]

..