ارتباطات میان فردی در سیره امام سجاد (ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رییس دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره

چکیده

این مقاله سیره و زندگی امام سجاد (ع) را با تاکید بر شیوه های ارتباطی میان فردی بررسی کرده و برای این منظور از اسناد و شواهد تاریخی و آثار بجا ی مانده از حضرت همچون صحیفه سجادیه بهره گرفته است. هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که نحوه تعامل و ارتباط میان فردی حضرت با سایر افراد از قشرهای مختلف چگونه بوده است؟ با توجه به این که شرایط خاص سیاسی و اجتماعی، محدودیت ها و تهدید هایی را برای امام ایجاد کرده بود؛ به نحوی که برقراری ارتباط آزادانه به راحتی برای حضرت میسر نبود. این پژوهش توصیفی – تحلیلی و از نوع کاربردی به شمار آمده که به روش کتابخانه ای انجام شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که امام با توجه به امکانات موجود از روش هایی همچون؛ توضیح دادن ، رفتارهای همراه با ملایمت ، احسان و نیکی در مقابل بدی و رفتار حمایتی بهره گرفتند. نتایج حاصل بخشی از روش های ارتباطی پیشوای چهارم را بازگو می کند که می تواند به عنوان الگویی کارآمد و موفق در جامعه امروز مورد توجه قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relations interpersonnelles dans la vie de l’Imam Sadjad

نویسنده [English]

  • zahra taheripoor
چکیده [English]

Cet article examine la vie de l'imam Sadjad  en mettant l'accent sur ses pratiques de relations interpersonnelles et pour cela l’auteur de l’article recourt aux documents historiques et aux œuvres de l’Imam Sad telles que Sahifeh Sadjadieh. Le but de cette recherche est de répondre à la question de savoir quelle est la relation interpersonnelle d’Imam avec les autres personnes issues de milieux différents ? Étant donné que les conditions politiques et sociales particulières avaient créées des restrictions et des menaces, de telle sorte qu'une relation libre ne pouvait pas être facilement rendue possible pour l'imam. Cette recherche est descriptive-analytique de type pratique, réalisée par la méthodologie documentaire. Les résultats montrent que l'Imam, dans les mesures du possible, a tiré profit des procédés tels que l’explication, les conduites délicates et agréables, les actes charitables et bienfaits contre le mal qu’il recevait. Les résultats obtenus reflètent, une partie des relations interpersonnelles du quatrième Imam qui peut être considérée comme un modèle efficace et performant dans la société actuelle.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Sadjad
  • sîra
  • Communications
  • relations interpersonnelles
  • relations religieuses