ضرورت تضمین تکثر رسانه‌ای در عصر دیجیتال (و وظایف مثبت دولت ها در این زمینه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار حقوق دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چکیده:
تکثر رسانه‌ای از ضروریات دموکراسی است. تضمین آن باعث می‌شود تا، شرایط مناسب برای انتشار افکار و اطلاعات طیف وسیعی از رسانه‌ها، افزایش حق انتخاب شهروندان و دسترسی آنها به اطلاعات متنوع تر و به طور کلی آزادی بیان به صورت واقعی تر  محقق گردد. در این مقاله تلاش شده  تا ضمن بررسی ابعاد گوناگون تکثر رسانه‌ای، این موضوع در پنج محور مورد بحث و بررسی قرار گیرد. این محورها عبارتند از:

ویژگی‌های فضای مطلوب کثرت گرای رسانه‌ای
اهمیت تکثر گرایی
تلاش های داخلی و بین المللی در این حوزه
عوامل تهدیدزا برای تکثر رسانه‌ای
دولت و مسئولیت ایجاد فضای مطلوب برای تکثر.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Améliorer le Pluralisme des medias à l’heure du numérique: l’obligation positive des Etats en la matière

نویسنده [English]

  • roya motamed nezhad
Professeure a la Faculté de droit de l’Université Allameh Tabataba'i
چکیده [English]

 
La liberté et le pluralisme des medias en tant que corollaires indispensables du droit a la liberté d’expression, revêtent une importance cardinale pour la démocratie. Or la révolution numérique a eu un impact considérable sur le fonctionnement du secteur des medias et sur le pluralisme des medias. Des avancées qui suscitent d’une part des espoirs, puisque l’on peut désormais accéder a une multitude d’informations et de contenus en provenance de sources diverses, mais aussi d’autre part des préoccupations concernant le pluralisme des medias. Conformément a leurs obligations positives en matière des droits de l’homme, ce sont les Etats qui doivent jouer un rôle de premier plan dans la promotion d’un environnement propice au pluralisme des medias. Soutenir par ailleurs  les recherches universitaires dans le domaine des concentrations des medias et du pluralisme, notamment en ce qui concerne l’impact des nouvelles technologies, ne pourrait que les aider dans cette voie.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medias
  • Pluralisme
  • Etat
  • Transnationale des medias
  • Journalisme de qualité
  • Medias en ligne