استاندارد سازی پرسشنامه در تحقیق‌های پیمایشی ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیارگروه رسانه و تبلیغ دانشگاه سوره

چکیده

محققان حوزه علوم ارتباطات برخلاف حوزه‌هایی چون روانشناسی ،هنگام انجام تحقیقات پیمایشی با فقدان مجموعه‌ای از پرسشنامه‌های استاندارد رو به رو می‌شوند. برای حل این مشکل پژوهشگران از پرسشنامه‌های محقق ساخته استفاده می‌کنند که اغلب به دلیل استاندارد نبودن، ضرورت استانداردسازی آن کاملا  مشهود است.ضمن آن که تهیه پرسشنامه‌های استاندارد می‌تواند به تدریج مجموعه‌ای غنی از پرسشنامه‌های استاندارد برای محققان ارتباطات فراهم کند. این مقاله برای استاندارد سازی ابتدا تعیین روایی پرسشنامه ازطریق مراجعه به کارشناسان و وزن‌دهی به آن‌ها و محاسبه مقدار روایی از طریق فرمول ارائه شده را مطرح می‌کند و سپس تعیین پایایی از طریق آلفای کرونباخ را برای استانداردسازی مطمح نظر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Standardization of the questionnaire in survey research of communication

نویسنده [English]

  • omid ali masoudi
Associate Professor, Department of Media and Propaganda, Soura University
چکیده [English]

Researchers in the field of communication science, in contrast to areas such as psychology, encounter a lack of a set of standard questionnaires when conduct a survey of Mass communications. In order to solve this problem, researchers use researcher-made questionnaires, often due to lack of standardization, . It is quite obvious that  they  need for standardizing it. In addition, the provision of standard questionnaires can gradually provide a rich set of standard questionnaires for communication researchers. To standardize, this article first, determine the validity of the questionnaire by referring experts to them and calculate the value of the validity through the proposed formula, and then determine the reliability through Cronbach's alpha for standardization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Questionnaire
  • Standard
  • Communication Sciences
  • Validity
  • Reliability
  • Pre-test