دیوان کیفری بین‌المللی و اینترنت در مسیر عدالت جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا حقوق بین‌الملل عمومی

2 کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل

چکیده

دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان یک مرجع قضایی بین‌المللی در تحقق عدالت کیفری بین‌الملل به عنوان یک کنشگر فعال مورد توجه حقوق بین‌الملل می‌باشد.از طرف دیگر با رشد و پیشرفت فن‌آوری‌های اطلاعات و ارتباطات کاربرد اینترنت در نهادهای حقوقی مختلف در سطوح داخلی و بین‌المللی بیشتر می‌گردد. دیوان کیفری بین‌المللی با اینترنت دارای رابطه مستقیم می‌باشد و اینترنت به عنوان یک تکنولوژی در اختیار دیوان قرار می‌گیرد. دیوان می‌تواند از طریق اینترنت با قربانیان جنایات بین‌المللی ارتباط بر قرار نماید و اینترنت به عنوان وسیله جمع‌آوری اطلاعات از سوی دیوان مورد استفاده قرار گیرد دیوان از طریق اینترنت امکان دسترسی به اطلاعات قضایی دیوان و اصل علنی بودن محاکمات را فراهم می‌سازد. اینترنت وسیله‌ای مؤثر جهت تضمین عدالت کیفری بین‌المللی و حمایت از حقوق بشر باید تلقی گردد و دیوان به وسیله اینترنت می‌تواند در نظام جهانی عدالت کیفری بین‌المللی تأثیرگذار باشد و از این طریق در جهت تضمین عدالت کیفری بین‌المللی و حمایت از حقوق بشر گام بردارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International criminal court and internet in road of universal justice

نویسندگان [English]

  • amir biparva 1
  • hasan Esfandiar 2
1 PhD in International International Law
2 Master of International Law
چکیده [English]

International criminal court as international tribunal is under concentreat of international law as a active in international society and with growth of information and communicationatom technologies we saw many developments in scope of internet.international criminal court has close and direct relation with internet.that is effective and useful tool for communication of victims of international crimes with international criminal court.court can collect evidence of crimes through of internet and that is very effective for prepare evidence of crimes against international offender.internet can provide accessibility to judicial information of court.internet is great tool for respect of universal criminal justice and protection of human rights                             .

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Criminal Court
  • Internet
  • Human rights
  • universal justice