اعتماد السلطنه: روزنامه نگاری با 7 روزنامه در عصر قاجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان همدان

2 ادبیات پیام نور

3 استادیاردانشگاه پیام نور

چکیده

محمدحسن‌ خان‌ اعتماد السلطنه (1259- 1313) یکی از متفکرین، سیاست مداران و مورخین عهد ناصری است. زندگی و شخصیت او به‏ چند جهت و به ویژه جنبۀ روزنامه‌نگار بودن، او را در میان‏ اندیشه‏گران قاجاری ممتاز کرده است. او یکی از پرکارترین مورخ و روزنامه‌نگارِ تمام دوران تاریخ‏ ایران به‏‌شمار می‏رود. همچنین وی نخستین روزنامه‌نگار ایرانی‏ است که بر یک زبان خارجی کاملاً تسلط داشته است. در عصر قاجار، نثر مبتنی بر ساده‌نویسی، درازگویی‌ها و مسجع‌نویسی‌ها و انواع صنایع زیبا و نازیبای‌ بدیعی در نثر آمیختن و اندک معنیی را با بسیار بافتن کلمات و مفصل‌نویسی، پر جلوه دادن جایگاهی نداشت و ادبیات تنها برای‌ قشر خاصی از جامعه به نام امیر و وزیر و چون اینان نوشته نمی‌شد، بلکه همه آحاد جامعه را در بر می‌گرفت. اعتمادالسلطنه در سال‌های آخر زندگی خویش، به ثبت وقایع روزمرۀ زندگی خود و درباریان قاجار پرداخت و بدین ترتیب کتاب روزنامه خاطرات پدید آمد که از مهم‌ترین منابع تاریخ ایران در اواسط دوره‌ی قاجار است.  کتاب‌ مفصل ِ روزنامۀ خاطرات اعتماد السلطنه، مجموعه  یادداشت‌های‌ روزانه اعتمادالسلطنه‌ و مشتمل‌ بر حوادث‌ 15 ساله آخر زندگى‌ از نظر محتوی و مضمون، در برگیرنده یک فصل از تاریخ پر فراز و نشیب ایران در دوره  قاجاریه است. حس نوستالوژی و افسوس به گذشته پرشکوه در جای جای کتاب به چشم می‌خورد. نویسنده به دنبال بررسی علل و عواملی است که باعث این عقب گرد تاریخی گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Etemad-ol-Saltane: Journalist with Seven Newspapers in Qajar Era

نویسندگان [English]

  • ali najafi 1
  • Asieh Zabihnia Emran 2
  • Narjes Banou Sabouri 3
1 Asssistant Profosur of Persian Language and Literature, University of Farhangian, Hamedan, Iran.
2 Payam Noor University
3 Assistant Professor of Payame Noor University
چکیده [English]

Muḥammad Ḥasan Khān Etemad-ol-Saltane (1880-1934) is one of the Intellectuals, Politicians, and historians of Naseri Era. His life and character is prominent in many aspects that made him distinguished among the Qajar’s thinkers particularly because he was a journalist. H was one of the industrious journalist and historian of all era in Iran. He was also the first Iranian journalist who had English Mastery. In Qajar period, any plain writings, verbiages, citations and any fine and appalling figures of speech found no place. Literature was not just for a specific group of a society such as Emir, Rulers, and the like; on the contrary, it involves all the community.In recent years of his life, Etemad-ol-Saltane recorded his everyday events as well asQajar courtiers’. In so doing, he compiled the book of “Roznameh Khateraat” that is known the most important resource of Iranian History in Mid_Qajar era. The book of Roznameh Khaterat composed of the daily notes of Etemad-ol-Saltane including 15 years of his life events covers a history chapter of Iran in Qajar era in terms of content. The nostalgic feeling and the sense of woe is prevalent in all parts of the book. The researcher seeks to discover the reasons
why this historical backdrop occurred.

کلیدواژه‌ها [English]

  • RoznamehKhaterat
  • Etemad-ol-Saltane
  • content
  • Writing Style