رسانه و سیاست: کارکردها و اثرات تلفن همراه در عرصه سیاسی (تاکید بر پیامک متنی یا SMS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری جامعه شناسی سیاسی،عضو علمی و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

چکیده

امروزه هیچ حوزه‌ای از زندگی بشری نیست که تحت تأثیر فناوری‌ها به ویژه اشکال رایج‌تر آن شامل اینترنت و تلفن همراه نباشد. در دنیای سیاست نیز موبایل و کارکردهای مختلف آن از جمله پیامک، توانسته تأثیرگذاری خود را به خوبی نشان دهد و به عنوان یک عامل اطلاعاتی و تبلیغاتی به کار گرفته شود.
در این مقاله تلاش شده است تا نقش و کارکرد موبایل در عرصه زندگی سیاسی و اجتماعی امروزی و پیامک متنی به عنوان الگوی تأثیرگذاری این رسانه جدید مورد واکاوی و بررسی قرار گیرد. به نظر می‌رسد تلفن همراه به عنوان وسیله‌ای فراگیر، ارزان، قابل دسترس برای همگان و تقریباً همیشه در دسترس توانسته جایگاه خود را- به عنوان یک رسانه و عامل اجتماعی اثرگذار در جاممعه امروز- پیدا کند و با فهم همین اهمیت و جایگاه ، سیاستمداران و فعالان سیاسی اجتماعی تلاش دارند تا حداکثر استفاده از این فرصت را برای خود فراهم آورند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Media and Politics; Functions and Impacts of Mobile phone in Political arena (With Emphasize on Text Messages)

نویسنده [English]

  • Alireza kalantarmehrjardi
PhD in Political Sociology, Scientific Member and Lecturer at Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

There is no area of human life that is not under the influence technology, particularly more common forms as the Internet and mobile phones. All levels of human life from the most private and personal ones to most of the major socio-political fields (with different degrees) are affected by these new forms of media technologies. In this connection, the mobile phone is the most comprehensive media and has great potentials in the development and solidification of the public sphere. Increasing the flow of information through mobile phones with increasing amount of data available, has reduced the role of the wardens and developed   social or public sphere. In the world politics also mobile phones have various functions such as SMS, and has had  great impacts on politics as a tool for flow of information and advertising.
In this paper we will examine the functions and impacts of mobile phones, specially text messages, in social and political life of today's. It seems that mobile phones as a means of public, affordable, accessible tool to everyone has able to position itself as an instrument of social media and politicians and political activists are aware of the importance of it and try to take the most advantage of it. This study has been conducted through analytical-statistical method by using library and the Internet resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile Phone
  • mass media
  • Social and Political Functions
  • text messages
  • Communications