کپی‌رایت در مطبوعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

حقوق مؤلف مجموعه حقوق خصوصی و فردی است که به موجب قانون به دارنده و آفریننده یک اثر ادبی و هنری به پاس‌داشت تلاش فکری و خلاقانه او داده می‌شود تا بدین ترتیب هم بتواند از منافع و مزیت‌های ناشی از آن بهره ببرد و هم این که از اثر خود در مقابل دیگران حمایت نماید. این حقوق در مقررات حوزه مطبوعات، آن طور که شایسته است، مطرح نشده ‌است. مطبوعات عهده‌دار اطلاع‌رسانی به جامعه بوده و رسالت روشن ساختن افکار عموم افراد جامعه را بر دوش می‌کشند و از این روی ممکن است در راستای انجام این رسالت، حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری را نقض نمایند. ایجاد تعادل بین حقوق مطبوعات و آزادی آنها از یک سوی و حقوق مؤلفین از سویی دیگر، امری ضروری است که باید مدنظر قانونگذاران ملی و بین‌المللی قرار گیرد. اصل بر آن است که حقوق مؤلف اعم از حقوق مادی و معنوی مورد حمایت قرار گیرد و نقضی نسبت به آن صورت نگیرد، اما در جایی که هدف، اطلاع‌رسانی به عموم افراد جامعه باشد، نقض کپی‌رایت مشمول استثنائاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش حقوق مؤلف در مطبوعات بررسی شده، تأثیر متقابل آن دو با یکدیگر تبیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Copyright in Press

نویسنده [English]

  • Mohammad Hadi Mirshamsi
Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

The copyright is a collection of private and individual rights which, according to the law, is given the holder and creator of a literary and artistic work, for his intellectual and creative efforts, so that he can benefit from the benefits and advantages of it, as well as from the work Support yourself against others. These rights are not subject to the provisions of the press, as it is appropriate. The press is responsible for informing the community, and it has the mission of enlightening the public opinion of the community, and may violate the rights of creators of literary and artistic works in pursuit of this mission. Creating a balance between the rights of the press and their reedom on the one hand and the rights of the authors on the other, is imperative for national and international legislators. The principle is that the rights of the author, including the economic  and moral rights, are protected and not infringed, but where the purpose is to inform the public, the copyright infringement is subject to exceptions to be investigated. In this research, author's rights in the press are examined and their mutual interactions are explained together.

کلیدواژه‌ها [English]

  • copyright
  • author
  • Press
  • Press freedom
  • National Regulations
  • International Regulations