مطالعه معیارهای حرفه‌ای و محتوایی اخبار شبکه استانی دنا آسیب شناسی و ارائه راهکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه صدا و سیما

2 عضو هیات علمی گروه ارتباطات دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائئ

چکیده

یکی از کارکردهای اساسی تلویزیون، اطلاع‌رسانی است. از طرفی، لحظه‌ای بدون رخداد نمی‌توان یافت که ارزش خبری نداشته باشد. این رخدادها به عنوان خوراک خبری رسانه‌ها ارزش‌یابی، اولویت بندی و گزینش می‌شوند تا با ارائه و انتشار آن به نیاز اطلاعاتی مخاطبان خود پاسخ دهند. یکی از رسالت‌های رسانه‌های محلی نیز پاسخ دادن به همین نیاز اطلاعاتی مخاطبان بومی است که در منطقه تحت پوشش خود زندگی می‌کنند. شبکه دنا نیز با امکان پخش اخبار استانی، برای اثرگذاری و جذب مخاطب بیشتر، نیاز به آسیب شناسی، تحلیل مداوم و بازنگری در روش‌ها و شیوه‌های مهندسی خبر و ارائه آن به مخاطبان خود دارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت بخش‌های خبری شبکه دنا با روش تحلیل محتوا و ارائه راهکار برای این شبکه است. برای این کار و به عنوان نمونه، 144 خبر در سه ماه آبان، آذر و دی به صورت تصادفی انتخاب و تحلیل شد. اطلاعات تحقیق در جداول کدگذاری
جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار spss تجزیه و تحلیل شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study Dana's Provincial Network News and Content Criteria

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar soleymaniyan 1
  • Jamaleddin Akbarzadeh Jahromi 2
1 Master of Social Communication Sciences, Radio and Television University
2 Faculty member of the Department of Communication, Faculty of Communication, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Information processing is one of the basic functions of TV. On the other hand, there is no moment without event that is not newsworthy. The events as Media news feed, evaluation, prioritization and Elected until through Presentation and publication, respond to the Information needs of their audience. One of the missions of the local media is also responding to the information needs of local audiences who live in the coverage area. Dena network also through allows of provincial news release, , Needs to Pathology, continuous analysis and review of procedures and engineering practices News to More effective and attract more audiences.  The aim of this study was to evaluate the situation of Dena News Network by content analysis and provide solutions for this network. To do this, for example, 144 news in November , December and January are selected by random and analyzed. Research data were collected in coding tables and analyzed by using spss software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Local Network
  • News
  • Pathology
  • content analysis