شناخت آموزه‌های دینی در سینمای کودک پس از انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار و عضو هیئت علمی گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 کارشناس ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان شناخت آموزه‌های دینی در سینمای کودک پس از انقلاب اسلامی ایران می‌باشد. هدف از این پژوهش این است که آیا در سینمای کودک آموزه‌های دین جایگاه و کاربردی دارد و اگر دارد میزان آن از دهه اول انقلاب تا دهه چهارم چه تغییراتی داشته است. در این پژوهش فیلم‌های سینمایی کودک پس از انقلاب اسلامی با روش تحلیل محتوا استنباطی با دو تکنیک مقوله‌ای – ارزیابی بررسی شده است.
به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت آموزه‌های دینی در سینمای کودک پس از انقلاب آن طور که باید رعایت نشده است و بیشتر فیلم‌ها از نبود انواع آموزه‌های دینی در محتوای خود خبر می‌دهند. با وجود افزایش محسوس آموزه‌های دینی در فیلم‌های کودکانه دهه نود نسبت به دهه هشتاد که با استفاده از تکنیک فضای شهری و فرهنگ حاکم(اسلامی)، بهره‌گیری از کارکرد رسانه و آموزش، اعتدال در صحنه‌های غمناک و شادی آفرین، جذابیت و روشنی پیام، کم رنگ کردن نقش موسیقی، برجسته سازی نقش محبت و دوستی و به کارگیری زبان عامیانه در بررسی عمیق آثار ارائه شده می‌توان دریافت که همچنان فقدان برخی آموزه‌های دینی در سینمای کودک خودنمایی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of religious teachings in child cinema after the Islamic Revolution of Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed Reza Naghib Sadat 1
  • Mahboobeh Zarifiyan Yeganeh 2
1 Assistant Professor and Faculty Member, Department of Communication, Allameh Tabatabaei University, Tehran
2 Master of Propaganda and Cultural Communication
چکیده [English]

The present study aims to recognition of religious instructions in children’scinema after the Islamic revolution . The aim of this study is to investigate whether the children’s cinema gives value to the religious instructions  or not.
In this study, children's movies after the Islamic Revolution (the 60’s, 70’s, 80’s and the 90’s) have been considered as the statistical population . The method used in this study is the analytical method of content analysis with categorization-evaluation technique.
After conducting the research, it was found that we can generally conclude that religious instructions  have not been regarded in children's movies after the revolution, and there is lack of religious instructions  in the content of the most of the children’s movies.
Despite the significant increase of religious instructions  in children’s movies of the 90’s compared to those of 80’s,which is provided through in-depth investigation of the movies using the techniques of urban space and the dominant culture (Islamic), taking advantage of the functions of the media and education, moderation in sad and joyful scenes, attractiveness and clarity of the message, lowering the role of music, highlighting the role of affection and friendship, and the use of slang, it can be seen that the lack of some religious instructions  in children's movies is apparent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child
  • Children's Cinema
  • religious instructions
  • types of religious instructions
  • post-revolution cinem