یونسکو و حمایت از ابعاد اخلاقی در جامعه اطلاعاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترا حقوق بین‌الملل عمومی،مدرس دانشگاه

چکیده

یونسکو مؤسسه علمی فرهنگی و آموزشی ملل متحد با تدوین و تصویب یک سلسله اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای نسبت به تبیین و تشریح ابعاد اخلاقی در جامعه اطلاعاتی اقدام کرده است اسناد مذکور که نتیجه اقدامات حقوقی و سیاسی و مطالعاتی یونسکو می‌باشد، بر اثر همکاری‌های بین‌المللی اعضا در سطوح جهانی و منطقه‌ای در قالب کنوانسیون و اعلامیه به تصویب رسیده‌اند.تدوین وتصویب کنوانسیون‌ها واعلامیه‌ها که محصول کنفرانس‌های بین‌المللی و منطقه‌ای می‌باشند،در تدوین قواعد حقوق بین‌الملل به منظور حمایت از اخلاق و توسعه قواعد اخلاقی در عرصه حقوق بین‌الملل مؤثر بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Unesco and protection of ethical deminisions in information society

نویسنده [English]

  • amir biparva
PhD in Public International Law, University Lecturer
چکیده [English]

Unesco,scientific,educational and cultural institute of united nations with codification and ratification collection of universal and regional documents enterprised for describe ethical deminisions in information society.documents are result of legal, political and ovservational activities of unesco,those ratificated in framework of convention and decelaration by tne universal and regional cooperation of members of unesco.codifiation and ratification of conventios and decelarations those are results of universal and regional conferences are effective in codification roles of international law for protection of ethic and development ethical roles in area of international law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • UNESCO
  • ethical deminisions
  • information society
  • International Documents