جایگاه«اخلاق»، در رسانه‌های اجتماعی معاصر (با تأکید بر نقش اخلاق در اخبار رسانه‌های کشورهای توسعه یافته)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فرهنگ و ارتباطات دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع)

2 دانشیار و هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

3 استادیار و هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

چکیده

پیشرفت گسترده فناوری‌های نوین بالاخص دانش دیجیتال، تحقق نظریه کره مسطح را گوشزد نمود. جهانی بدون مرز که در آن نقش رسانه‌ها انکار ناپذیر است. همواره در طول قرون متمادی در میان عموم ابناء بشر اصول و ارزش‌های اخلاقی از قداست خاصی برخوردار بوده است. در این مقاله از روش مطالعه اسنادی با محوریت جایگاه اخلاق در رسانه‌های اجتماعی در دوران معاصر از منظر اندیشمندان قاره آمریکا استفاده شده است. در کشورهای توسعه یافته همواره دو دیدگاه در مقابل اخلاق وجود دارد. یکی آن‌را موافق با آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات می‌داند و دیدگاه دیگر که از اساس با آن مخالف است. رسانه‌های اجتماعی معاصر برای بقاء خود باید بر سه مقوله سرعت انتقال اطلاعات، امنیت اطلاعات و کسب مخاطب بیشتر فائق آیند. از سوی دیگر مخاطب معاصر به مدد مؤلفه‌هایی اکتسابی نظیر سواد رسانه و سواد انتقادی و ... مخاطب هوشمندتر، چابک‌تر و انتخاب کننده‌تر گردیده است. با گسترش روزافزون رسانه‌های اجتماعی جایگاه اخلاقیات در رسانه تحت تأثیر عواملی همچون میزان پایبندی اصحاب رسانه به اخلاق، تأثیر اخلاق بر انتشار اطلاعات آنلاین و لحظه‌ای، اخلاق و هیجان طلبی صنعت رسانه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The position of "ethics", in contemporary social media (With emphasis on the role of ethics in the news media of developed countries)

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Eshghi Pour 1
  • ebrahim Faiyaz 2
  • Abdollah Bicharanlo 3
1 PhD student in Culture and Communication, Imam Reza International University
2 Associate Professor and Faculty of Social Sciences, University of Tehran.
3 Assistant Professor and Faculty of Social Sciences, University of Tehran.
چکیده [English]

Extensive development of new technologies, especially digital literacy, realization theory reminds was flat Planet. A world without borders in which the role of the media is undeniable. Over the centuries, human beings have always been among the general principles and moral values of sanctity was great.  In this paper, documentary study centered on the place of ethics in social media in modern times scholars from the perspective of Latin America have been used.In developed countries, there are always two perspectives against ethics. One knows it agrees with freedom of expression and free flow of information and other views that are fundamentally opposed to it. Contemporary social media for their survival must be based on three categories of data transfer speed, data security and overcome a wider audience. The contemporary audience acquired through components such as media literacy and critical literacy and the audience is more intelligent, more agile and more choosy been sent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical Principles
  • components
  • Media
  • Social Media
  • communities developed