نقش اینترنت در فروکش کردن جنبش‌های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

...

چکیده

دانشمندان علوم اجتماعی، تا کنون تصور می‌کردند که گسترش استفاده از شبکه‌های اجتماعی، می‌تواند نقش بسیار مثبتی در افزایش شتاب جنبش‌های اجتماعی ایفا کرده و درصد موفقیت آنها را به نحو چشمگیری با فراخوان‌های گسترده‌ی توده‌ی مردم در مقابل دولت تضمین کند. هرچند در گذشته نخبگان جنبش‌ها با استفاده از شبکه‌های اطلاع‌رسانی سنتی با سرعت کم و هزینه بالا به بسیج عمومی مردم می‌پرداختند، ولی با روی کار آمدن رسانه‌های جدید، گسترده و در دسترس عموم علاوه بر سرعت بسیار بالا در اطلاع‌رسانی هزینه‌های این امر نیز به‌ طور چشم‌گیری کاهش پیدا کرد. اما استفاده از این رسانه‌ها، در بعضی موارد مسیر جنبش اجتماعی را تغییر داده و خود به‌عنوان آفت نمود پیدا کرده است. نمونه مورد بررسی این پژوهش جنبش سبز ایران در انتخابات ریاست جمهوری 13۸۸ است که با گذر زمان به‌ جای اینکه رسانه‌های جدید به فراخوان بیشتر و بسیج مردمی‌ کمک کنند، خود به عاملی منفی در به نتیجه رسیدن اهداف جنبش تبدیل شده است. یکی از سایت‌های اشتراک‌گذاری محتوا در سال‌های 88 سایت بالاترین بود. این سایت علاوه بر اینکه مکانی برای اشتراک گذاری اخبار مهم توسط کاربران فعال ایرانی به شمار می‌آمد به طور ضمنی شبکه‌ای اجتماعی مابین کاربران و اخبار منتشر شده در خود ایجاد می‌کرد. در این مقاله بر روی ویژگی‌ها و ساختار رفتاری شبکه اجتماعی نهفته در سایت بالاترین پرداخته می‌شود. برای این منظور ابتدا اخبار منتشر شده در بازه‌ی زمانی مورد مطالعه این پژوهش، 19خرداد تا 22 بهمن 1388 جمع‌آوری شده و سپس توسط یکی از ابزارهای تحلیل شبکه اجتماعی، گراف حاصل شده از مجموعه داده واقعی از این شبکه ترسیم شده است. با مطالعه الگوی رفتاری اشتراک‌گذاری اخبار بر روی این شبکه اشتراک خبر و نیز تطبیق آن با وقایع در محیط حقیقی تأثیر منفی رسانه‌های اجتماعی بر جنبش‌های اجتماعی تأیید گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of network in declaring social activities social science

نویسندگان [English]

  • Rahim khastoo
  • Marziyeh haddadi
  • Ammar eslamkhah
...
چکیده [English]

Social researchers concerned network expanding as a matter which plays a positive role in expansion of social activities and also a factor of granting the folk´s  success by recalling the eye-catching amount of them toward the government.
Although many years ago the smart heads of these activities used to inform people by paying  a lot of money and a huge waste of time on it.
But by arriving the new network systems which were included an enormous save of money and time, the expenses reduced enough.
In the other hand the media played some tricky role in the other side of the wall for the other party and it wasn't just used for the sake of the positive activities growth but it lead them to the wrong side.
As an example we can refer to the "green 88 movement" which not only the medias didn't help government for guiding society to the right path but also they lead some groups and movements to speed.
One of these networks which shared a great amount of in formations was named "the highest"in 1388.
This site included an space of news sharing by the Iranians active users as well as a virtual area of connections among the users and the share information.
In the following essay we are about to analyze the details and tracks of the social network behavior´s construction that are hidden in  "The highest "site.
For this reachness we first got the expressed news on thus site during the date 19 of March and 22 of November; then a diagram and also a Graff was made by one of the corrosion tools.
At the end by researching behavioral pattern of sharing system in network and rematching the shared shared news with the real events, we got to the conclusion of the negative effects by social networks on one´s daily and social life.