بازنمایی انتخابات مجلس دهم در سال 94 در ‌روزنامه‌های کیهان، ایران و شرق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم سیاسی و استاد دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

خبر و تحلیل‌های روزنامه‌های جریان‌های مهم سیاسی کیهان (اصول‌گرا)، شرق (اصلاح‌طلب) و ایران (اعتدال‌گرا) با استفاده از روش تحقیق تحلیل گفتمان رویکرد وندایک در خصوص دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین انتخابات مجلس خبرگان در بازه زمانی (1 مهر تا 10 اسفند ماه 1394) مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق پژوهشگران پس از استخراج مهم‌ترین کار ویژه‌های گفتمانی این روزنامه‌ها به مقایسه آنها با یکدیگر پرداختند. هر یک از این روزنامه‌ها که متعلق به یک جریان سیاسی بودند، به دنبال آن بودند که گفتمان خود را در مقابل دیگری تبیین کنند، اما گفتمان دو روزنامه ایران و شرق تقریبا در مقابل گفتمان روزنامه کیهان قرار می‌گرفت. هر چند هر دو روزنامه شرق و ایران خود را اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا و تا حدودی دارای تفاوت گفتمانی معرفی می‌کردند اما به طور کلی هر دوی آنها دگر خود را اصول‌گرایان معرفی می‌کردند.
روزنامه شرق و ایران چشم‌انداز اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان را در انتخابات آینده مجلس پیروزی در صورت مشارکت حداکثری مردم می‌دانست و روزنامه کیهان هم چشم انداز اصول‌گرایان را برای پیروزی در صورت ائتلاف حداکثری و لیست واحد عنوان می‌کرد. پس از اعلام نتایج انتخابات روزنامه ایران مجلس آینده را مجلسی معتدل و روزنامه شرق با پیروزی قاطع لیست امید و اصلاح‌طلبان و روزنامه کیهان با پیروزی چشمگیر «اصول‌گرایان» و شباهت نداشتن مجلس دهم به مجلس ششم بازنمایی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of the tenth parliamentary elections of Iran in Keyhan, Iran and Shargh Newspapers

نویسندگان [English]

  • hasan majidi 1
  • hadi alborzi 2
1 faculty member of Imam Sadegh University
2 Media Management PHD Student of Science and Research Branch of Islamic Azad University
چکیده [English]

 News and analysis of the Iran major political movement newspapers( Keyhan, Shargh and Iran ) were studied about tenth election of the Islamic Parliament and the fifth election of the Secretariat  Assembly of Experts for leadership in 23 September until 2 October .The method was used in this research was discourse analysis of Vendike's approach. In this research, the researchers after extracting the most important discursive subjects of these newspapers, compared them with each other. Each of these newspapers, which belonged to a political movement, sought to explain their discourse against each other. The discourse of the two newspapers ( Iran and shargh) was almost against the discourse of the Keyhan newspaper. Although both the Shargh and Iran newspapers described themselves reformist and moderate. These two newspapers have somewhat Discourse Difference; they generally introduced themselves opposite of principlist movement.
The Shargh and Iran newspapers knew the victory perspective of reformists and moderates  in the future parliamentary elections if  the maximum participation of the people were realized.The Keyhan newspaper also called the principlist movement perspective for victory in the event of a maximum coalition and a single list .After the announcement of the Iranian election results, the Iran Newspaper represented next parliament a moderate parliamentary and the Shargh newspaper represented the decisive victory of Omid List and the reformists . The Keyhan newspaper represented the election with dramatic victory of principlist and the lack of tenth Parliament similarity to the sixth Parliament. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse Analysis
  • Reformist
  • Moderator
  • principlist
  • Parliament Elections
  • fifth election of the Secretariat Assembly of Experts for leadership