تعهدات دولت‌ها برای تامین و تضمین حق کرامت انسانی در رسانه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد حقوق ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

حق کرامت انسانی یکی از حقوق بنیادین حقوق بشر می‌باشد. این حق زمانی که وارد عرصه‌های دیگری مانند حقوق رسانه می‌شود اهمیت دوچندان پیدا می‌کند و می‌بایست توجه خاصی بدان شود. بدین خاطر برای حفظ این حق در جایگاه خودش نیازمند پشتیبانی قدرت فائقه‌ای خواهیم بود که این نقش را می‌بایست حکومت‌ها برعهده گیرند. در این خصوص دولت‌ها باید وظایفی را متحمل شوند تا این مهم تحقق یابد.
در این مقاله برآنیم تا وظایفی را برای دولت‌ها در رابطه با حراست از جایگاه حق کرامت انسانی در حوزه حقوق رسانه برشماریم و اهمیت آن را بیشتر مورد توجه قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The government's obligations to providing and ensuring right to dignity in the media

نویسندگان [English]

  • abbas asadi 1
  • hamed babazadeh moghaddam 2
  • amir salman poor 3
1 Associate Professor of Journalism, Allameh Tabatabai University
2 PhD Student in Public International Law, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Master of Communication Law, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Right to human dignity is one of the fundamental rights in the field of human rights. This is the right time to enter the other areas such as the importance of the media rights will be doubled and particular interest should be. Thus, to maintain the right in its place and will require the support of Flash that this role will be to take the. In this regard, the government must bear its responsibilities to this important realization.
In this paper, we attempt to perform tasks for governments in relation to the protection of the right to human dignity and the importance of media rights consider it further.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ..human dignity
  • the right to human dignity and the rights of the media
  • the legal system media