دادگاه صالح در رسیدگی به جرایم نشریات دانشجویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران.

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

نشریات دانشجویی، نشریاتی هستند که به وسیله دانشجویان اداره می‌گردند. جامعه، این افراد تحصیل کرده و اظهارات آنها را که عموما بدون مزد و نفع شخصی در این نشریات فعالیت می‌کنند، به خاطر وجهه اجتماعی‌شان به راحتی می‌پذیرد و در برخی موارد تأثیر این نوشته‌ها بر مردم بیشتر از نشریات عمومی سراسری خواهد بود. ولی در مقابل دایره‌ی فعالیت نشریات دانشجویی، قشر محدودی از مردم را در بر می‌گیرند. رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، براساس اصل 168 قانون اساسی، باید به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه باشد و همچنین بر اساس قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381، در دادگاه کیفری استان صورت گیرد. اما قانون‌گذار نظام حقوقی خاصی، سوای مطبوعات عمومی سراسری برای نشریات دانشجویی تعیین کرده است که علاوه بر تمایز در اکثر جنبه‌ها، مراجع و نهادهای دیگری در رسیدگی به تخلفات این نشریات دخیل‌اند که در آن‌ها نه الزامی به علنی بودن وجود دارد و نه الزامی به حضور هیئت منصفه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Competent Court to Prosecute to Student Publications Crimes

نویسندگان [English]

  • Qumars Kalantari 1
  • Vahid Bazzar 2
1 Associate professor, Faculty of Law and Political Sciences, Mazandaran.
2 P.H.D Student of International Law at Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Student publications are publications that Managed by students. Because of the social prestige, Society easily accepts this educated people and his statements that generally working unpaid and interest in this publications ,and influence of this publications will was more than public press. However in contrast, activity Scope of student publications encompasses limited group of people. According to principle 168 of constitution, prosecuting to press crimes Should be held in public hearing and with a jury ,and in the Penal Court too, According to the code of Public and Revolutionary tribunals. but, the Legislator prescribed on student publications particular legal system aside from the public press which in addition to the distinction in most respects, contribute authorities and other officials in prosecuting of violations of these publications without requirement to a jury and public hearing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Student publications
  • Competent Court
  • Quasi-judicial administrative authority
  • Supervisory Committee
  • Conflicts of competence