بررسی میزان استفاده و رضایت مندی از مطبوعات محلی . مورد مطالعه: مطبوعات محلی استان بوشهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد توسعه اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

مطبوعات محلی موتور محرکه توسعه منطقه ای و از شاخص های مهم آن به شمار می رود. این مطالعه با هدف شناخت مخاطبان و میزان استفاده و رضایتمندی آنها و ارائه راه کارهایی برای ارتقاء سطح کیفی و کمی مطبوعات محلی در بندر بوشهر انجام شده است. روش تحقیق به کار رفته، پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است. نمونه گیری به روش تصادفی و حجم نمونه به تعداد 379 مورد بوده که با مراجعه به گیشه های مطبوعاتی و پرسش از خوانندگان، اطلاعات جمع اوری شده است. برخی نتایج تحقیق حاکی است که گروه هایی مانند مردان، ساکنان بومی، میانسالان، تحصیلکرده ها و شاغلان بیشتر خوانندگان مطبوعات محلی بوده اند. همچنین رویکرد غالب در این قبیل مطبوعات، سیاسی و استفاده از خبر و رویداد است و کمتر به دیگر کارکردها توجه شده است. همچنین از دیگر ضعف های مطبوعات محلی عدم رعایت جنبه های فنی و تکنیکی روزنامه نگاری بوده است لازم است در برطرف شدن آنها اهتمام ورزیده شود. در نهایت گرچه نزدیکی به محل رویداد و اشراف بیشتر به ویژگی های فرهنگی و اجتماعی محل انتشار از نقاط قوت مطبوعات محلی در مقایسه با مطبوعات سراسری  است اما کمتر از این مزیت ها در جلب خوانندگان استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

survey the rate of usage and satisfaction of local press case study: the local press in Boushehr state

نویسندگان [English]

  • Seyed Reza Naghibosadat 1
  • Abdorasool Hashemi 2
1 Faculty member of Allameh Tabatabai University
2 Master of Social Development, University of Tehran
چکیده [English]

Local press are the main factors of regional development and it’s important indicators. This study aims to get recognition about audiences and the amount of their usage and satisfaction and offers solutions  to improve the quality and quantity of local press in Bushehr. The method of this research  is  using the questionnaire survey tool and random sampling method.  The volume of  the sample are 379 cases and information has been collected by referring to  press shops  and asking the audiences. Some  research results  indicate  that some groups like men, local inhabitants,  middle-aged, educated and employees, are the main audience of  local  press . Also the main approach in this sort of  press,  is political issues,  news  and events and  other functions of press has been paid  less. Furthermore Including other  weaknesses in this part is nonconformity the technical aspects of  journalism that is needed to be applied . Finally , although, compared with the national press, proximity the events and  having awareness of social and cultural properties are the of strengths points of local press, but this profits are less used by them . 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Local Press
  • rate of usage and satisfaction
  • audience
  • Boushehr port