راهبردی مفهومی برای فهم و کشف معنای فرهنگی رایانه از دیدگاه جفری الکساندر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

چکیده

پدیده­های انسانی واجد معنایند و تمامی آثاری که توسط انسان خلق می­شوند، معنایی را با خود حمل می­نمایند. این معناها ساختارهای فرهنگی هستند. فهم این معناها، وظیفه­ی جامعه­شناسی فرهنگی است. سؤال اصلی در این مقاله این است که معنای فرهنگی رایانه، از دیدگاه جفری الکساندر چیست؟ این پژوهش به دنبال آن است که به کمک دانش و روش جامعه­شناسی فرهنگی، معنای فرهنگی رایانه را روشن کند. همچنین نمادها، رمزگان­ها و روایت­های مربوط به رایانه را از منظر الکساندر استخراج کند.
طبق دیدگاه الکساندر، رایانه از روزهای ورود به عرصه­ی عمومی غرب، به عنوان نماد خیر شناخته شد و روایت­هایی از آن ارائه گردید، از جمله روایت رستگاری، روایت معاد شناسانه و روایت آخرالزمانی. اما به تدریج روزگار خوش رایانه به پایان رسید و جنبه­ی تاریک آن بر سر بشر خراب شد. کم کم معنای فرهنگی رایانه در زندگی اجتماعی غرب، متفاوت شد و حتی به عنوان جنبه­ای از شر کدگذاری گردید. افراد جامعه به تدریج، روی نامقدس آن را که تهدید ویرانی بود، دیدند. کم کم، رایانه­ها در غرب به هیولای فرانکشتاین تبدیل شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptual approach to understanding and exploring the cultural meaning of computer according to Jeffrey Alexander

نویسندگان [English]

  • Badri Borandegi 1
  • Ali rabbani 2
1 Faculty member of Azad University, Science and Research Branch, Tehran
2 Associate Professor and faculty member of social science faculty in university of Isfahan
چکیده [English]

Human phenomena are significant and all The impacts of humans, can carry meaning. These meanings are cultural structures. Understanding of these meanings is the task of cultural sociology. The main question in this paper is what is cultural meaning of computer - As one of the newest and most powerful technological inventions of the modern age - from the perspective of Jeffrey Alexander? This study seeks to determine the cultural meaning of computer with knowledge and method of cultural sociology; also we try to achieve symbols, codes and narratives about computer according to Alexander.
According to Alexander, computers were recognized as good symbol since it’s entry into the west public arena and were presented by narratives such as salvation narrative, eschatological narrative and apocalyptic narrative. But gradually, the good times ended and the dark side of the computer crash on human and romantic story with computer showed it’s pathological aspects. Gradually the cultural meaning of computer was going to be different in social life in the West andeven were coded as an aspect of evil. Population gradually saw the computers as unholy ruin. Computers became the Frankenstein monster in the West.

کلیدواژه‌ها [English]

  • computer
  • cultural sociology
  • Jeffrey Alexander
  • structural hermeneutics