بازنمایی چرخش گفتمانی قدرت در ایران؛ تحلیل گفتمان انتقادی مراسم تنفیذ و تحلیف هفتمین رئیس جمهور منتخب ایران در شبکه های خبری بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشکده ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

درمطالعات انتقادی و ارتباطی،«بازنمایی»،تولید معنا ازطریق چارچوب‌های مفهومی وگفتمانی تعریف می‌شود. استوارت هال معتقد است که هیچ معنایی خارج از گفتمان وجود ندارد وآنچه را که ما واقعیت می‌نامیم،خارج از فرایند بازنمایی نیست. براین اساس پژوهش«بازنمایی چرخش گفتمانی قدرت در ایران‌؛‌تحلیل گفتمان انتقادی مراسم تنفیذ و تحلیف هفتمین رئیس جمهور منتخب ایران در شبکه های خبری سی‌ان‌ان بین المللی ، بی‌بی‌سی جهانی،‌الجزیره انگلیسی،پرس تی‌وی و العالم»به روش تحلیل‌گفتمان انتقادی، واحدتحلیل،گزارش‌خبری،‌به روش و شیوه نمونه‌گیری غیر احتمالی و هدفمند ودر بازه زمانی (روزهای 12 ، 13 و 14مرداد )1392 انتخاب ومورد تحلیل گفتمانی قرار گرفت.براساس نتایج این تحقیق؛ بازنمایی گفتمانی شبکه الجزیره انگلیسی بر« استقبال مشروط از مذاکرات هسته‌ای»در قالب گفتمان تلویحی« رویکرد پان عربیسمی مخالف تعامل ایران با کشورهای منطقه وحتی مذاکره مستقیم با امریکا»، شبکه بی بی سی جهانی بر«طرد‌گفتمان‌ درون‌زایی بومی وملی »درقالب گفتمان «سلطه و محکوم»وشبکه سی ان ان نیز بر بازنمایی گفتمانی«حیات مجدد نظام درگروتعامل با غرب» استنباط شد. در مقابل رسانه‌های برون‌مرزی ایران، شبکه پرس تی وی بر بازنمایی‌«گفتمان انتخابات به مثابه نمایش بزرگ دموکراسی» و شبکه العالم نیز برگفتمان «مردم‌سالاری اسلامی» ودر پیوند با «مشارکت گستردة مردم درانتخابات»با موضوع هسته‌ای متمرکز بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transformation of power dialogue in iran from and international news media perspective Analysis and critique of the investiture ceremony for the seventh elected president of the Islamic republic of Iran in main stream international news media

نویسندگان [English]

  • mohammad nikmalaki 1
  • Nooredin Razavizadeh 2
1 PhD Student in Communication Sciences Faculty of Communication, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Associate Profeessor Department of Journalism Facullty of Communications Allameh Tabataba'i University Tehran
چکیده [English]

In critical and communicative studies, “representation” is defined as the production of meaning through conceptual and discourse frameworks. Stuart Hall argues that there is no meaning outside of discourse, and that what we call reality is beyond the representation process.According to the study, “Representation of the Discourse of Power Discourse in Iran; Critical Discourse Analysis of the Execution and Analysis Ceremony of the Seventh President-elect of Iran on CNN International, BBC World, Al Jazeera English, Press TV Network and Al-Alam network “ Critical discourse analysis method, analysis unit, news report, non-probable and purposeful sampling method and in the time period (August 3, 4 and 5) of 2013 were selected and included in discourse analysis. Based on the results of this research; Al-Jazeera English Discourse on “Conditional Welcome to Nuclear Negotiations” in the Form of Implicit Discourse “Pan-Arabism Approaches Iran's Opposition to Countries' Interaction with the Countries of the Region and even Direct Negotiations with the United States”,The BBC World Service's “ Rejection of the discourse of indigenous and national internalization” in the form of “Dominance and Condemned” discourse and the CNN network also referred to the discourse of “Revival of the System in Interacting with the West.” In contrast to Iran's foreign media, Press TV focused on representing “election discourse as a major show of democracy” and Al-Alam, including “Islamic Democracy,” linked to “broad popular participation in elections” on the nuclear issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media representation
  • critical discourse analysis
  • 11th Presidential investiture ceremony
  • News Reports
  • International news networks