بررسی تأثیر شبکه اجتماعی مجازی فیسبوک بر بالا بردن سرمایه اجتماعی در جامعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیارعلوم ارتباطات دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

هدف این مقاله، بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی - به‌ طور اخص فیسبوک - بر بالا‌بردن سرمایه اجتماعی در جامعه است. مسأله مورد بررسی، مطالعه کنش‌های کاربران ایرانی در سایت فیس‌بوک و شناسایی شاخص‌های نشان‌دهنده سرمایه اجتماعی در این سایت است. سؤال اصلی تحقیق عبارت است از: آیا افراد با سرمایه اجتماعی بالاتر در شبکه اجتماعی مجازی فیسبوک، از سرمایه اجتماعی بالاتری در جامعه نیز برخوردارند؟ فرضیه اصلی این پژوهش عبارت است از: بین سرمایه اجتماعی افراد در شبکه اجتماعی مجازی فیس‌بوک و سرمایه اجتماعی آن‌ها در جامعه رابطه وجود دارد. چارچوب نظری مورد استفاده شامل نظریه سرمایه اجتماعی پاتنام که شبکه‌ها و هنجارها را، مؤلفه‌های اصلی تشکیل‌دهنده سرمایه اجتماعی می‌داند و نظریه پیر بوردیو و نظریه فرانسیس فوکویاما و جامعه شبکه‌ای کاستلز است. روش این تحقیق پیمایش و ابزار مورد استفاده در آن دو پرسشنامه است. نمونه مورد مطالعه شامل 80 نفر است که به روش تصادفی هدفمند و تصادفی گلوله برفی از میان دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته ارتباطات دانشگاه سراسری علامه طباطبائی و دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات که در شبکه اجتماعی فیسبوک عضویت دارند، انتخاب شده است. داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق پرسشنامه‌ها، با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بر اساس نتایج نهایی به‌دست‌آمده، فرضیه اصلی تحقیق پذیرفته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Social Networking Facebook on increasing the Social capital in Society: (The study of Iranian users actions on Facebook and identify indicators of social capital represents)

نویسنده [English]

  • Jafar Hosseinpour
Associate Professor of Communication Sciences, Amin University of Law Enforcement Sciences
چکیده [English]

The purpose of this paper is to examine the impact of virtual social networks - especially Facebook - to enhance social capital in the community.
Problem is to study the actions of Iranian users on Facebook and identify indicators of social capital reflects on this site.
The main research question is: Do people with higher social capital in the social network Facebook, the more social capital in the community have?
The main hypothesis of this study are as follows:
Between social capital and social capital in Facebook social network in the community there.
The theoretical framework used include Putnam's social capital theory that networks and norms, the main constituent components of social capital and knows the theory of Pierre Bourdieu's theory of Francis Fukuyama and the network society Castells.
This survey research and tools used in the two questionnaires.
The study group included 80 people randomly selected targeted and random snowball. Among the undergraduate and graduate communications Global Allameh Tabatabai University and Islamic Azad University Science and Research in Tehran.
Data collected through questionnaires, using SPSS software were analyzed and based on the final results showed that the main hypothesis was accepted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • social network
  • Facebook