تأثیر زبان در ارتباطات میان فرهنگی (با تأکید بر جایگاه فرهنگی امیر علیشیر نوایی در ترکی غربی و ملی‌گرایی نوایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله سعی شده است در مورد جایگاه فرهنگی علیشیر نوایی در ترکی غربی بررسی شود، سپس تأثیرات ارزنده‌ای که نوایی در ترکی و علی‌الخصوص در ترکی غربی گذاشته پرداخته شده است. همچنین ویژگی‌های زبانی ترکی جغتایی که مانند ترکی عثمانی یک زبان ساختگی است مورد بحث قرار گرفته و همین‌طور در این مورد تأثیرات زبانی و ادبی که نوایی با ملهم شدن از زبان و ادبیات فارسی بر ترکی جغتایی و ترکی غربی علی‌الخصوص بر ترکی عثمانی گذاشته، بررسی شده است. در بخش دیگری از این مقاله نحوه شکوفایی زبان و ادبیات ترکی در کنار ادبیات پیشرفته فارسی از نظر نوایی و همچنین نوع نگرش نوایی به زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی در کنار زبان، ادبیات و فرهنگ ترکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در ادامه نیز دیدگاه‌ها و نظریات ترک‌شناسان برجسته ترکیه مانند کؤپرولوزاده، سماء باروتچو اؤزاؤندر، احمد بیجان ارجیلاسون، احمد جعفر اوغلو، کمال اراسلان و... در مورد زبان و ادبیات به کار گرفته شده در نوشته‌های نوایی، تأثیرگذاری و آینده‌نگری نوایی آورده بیان شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که زبان می‌تواند در تقویت ارتباطات میان فرهنگی نقش به سزایی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Communicational Role and Amir Alishir Nevai's Position in Western Turkish and Turkologists Views on Nevai and His Nationalism

نویسنده [English]

  • Behrooz beyk babaee
Assistant Professor Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

In the following essay we tried to shortly explain the different subcategories or Turkish and their features. We'll analyze Nevai's position and his valued influx on Turkish - specially western Turkish - and Chagatai Turkish - which just like Ottoman Turkish is a fictitious language - and the lingual and literary influences of Nevai - inspired by Farsi language and literature - on Chagatai and  western and specially Ottoman Turkish and the way of Turkish language and literature efflorescence, next to Farsi's advanced literature, and Farsi language and literature and culture next to Turkish language and literature and culture in Nevai's view. Next we'll bring some of the world's most well-known Turkologists views like Köprülüzâde, Sema Barutçu Özönder, Ahmed Bican Ercilasun, Ahmed Caferoğlu, Kemal Araslan and... On the language and literature used in Nevai's work and his influences and futurism. And in the end we'll mention some of the works done on his works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Western Turkish
  • Amir Alishir Nevai
  • Ottoman Turkish
  • Turkologists
  • influences and futurism of Persian Language