خبر رسانی از آینده در شاهنامه بر پایۀ فال و تفأل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

آنچه در محور این مقاله قرار دارد بررسی یکی از کردارهای فراطبیعی در شاهنامه‌ی فردوسی است. اینجانب، تا به حال مقاله‌هایی مبتنی بر خبر رسانی از آینده با عناوین مختلف بر اساس پیشگویی‌ها و عنصر تقدیر در شاهنامه نگاشته‌ام و از این میان تعدادی از آنها را در همایش‌های انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ارائه و مطرح شده است. در دهمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی در دانشگاه محقق اردبیلی، پیشگویی‌ها و خبررسانی‌های موبدان و در یازدهمین گردهمایی انجمن در دانشگاه گیلان، پیشگویی‌ها و خبررسانی‌های اخترشماران مطرح شد. در این مقاله، این موضوع، بر پایه‌ی فال و تفأل، توضیح و تأیید می‌شود. باید گفت شاهنامۀ فردوسی به عنوان یک اثر حماسی از دو جهان واقعیت و فراواقعیت نقش پذیرفته است؛ جهان واقعیت، جهان تدبیر است و جهان فرا واقعیت، جهان تقدیر. آنچه که حاکمیت خود را در تمامی داستان‌های شاهنامه حفظ و تثبیت نموده همین جهان تقدیر می‌باشد که فراواقعیتی به نام پیشگویی از این زاده شده است. در شاهنامه مجموعه‌ای دست بر دست هم نهاده‌اند تا حادثۀ داستان‌های حماسی و بعضاً اساطیری را از پیش رقم زده و از آینده خبر دهند: اخترشناسان، موبدان، شاهان و شاهزادگان، سروش، سیمرغ، هوم عابد، راهبان و حتی مردگان، صداهای غیبی و سایر خارق العاده‌ها مثل درخت گویا، جام گیتی‌نما و روندهایی مثل فال و رؤیا از این حیث قابل بررسی‌اند. به هر حال در این مقاله به‌طور گذرا به خبر رسانی و پیشگویی و خبر رسانی در سایر حماسه‌های جهان، فال و تفأل، فال در شاهنامه، فال‌های شاهنامه و همۀ مصداق‌های مربوط به آن پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

News of the Future in Shahnameh Based on Humor and Exuberance

نویسنده [English]

  • mohammad paknahad
university of farhangiyan
چکیده [English]

What is at the center of this article is a review of another supernatural
practice in Ferdowsi's Shahnameh. In this paper, this rule is explained and verified on the basis of horoscope. It should be said that Ferdowsi's Shahnameh has taken on the role of the epic works of two worlds of reality and transcendence: the world of reality, the world of deception, and the world of transcendence, the world of fame. That which maintained and consolidated its sovereignty in all the stories of Shahnameh, the same world of appreciation There is a transactionality called the prophecy of this. In Shahnameh, a series of hands have been put together to bring about the epic, and sometimes mythological, epic story: astronomers, priests, kings and princes, Soroush, Simorgh, Hom Abed, monks and even the dead, whimsical and other extraordinary voices Like a racing tree, a cup of facade, and trends such as horoscope and dreams, in this regard, can be explored. However, in this article, it is transmitted temporarily to prophecy, prophecy in other epics of the world, tales of pleasure, divination in the Shahnameh, and the tales of the Shahnameh and all of its related examples

کلیدواژه‌ها [English]

  • prophecy
  • Shahnameh
  • Horoscope
  • Excellence
  • appreciation