سیاست‌های جدید جمعیتی در بخش اجتماعی مطبوعات (تحلیل محتوای سه روزنامه کثیرالانتشار کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جمعیت شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

مقاله حاضر به تحلیل سیاست‌های جدید جمعیتی کشور طی دوره زمانی 94-1393 در بخش اجتماعی سه روزنامه کثیرالانتشار ایران، جام جم و وطن امروز می‌پردازد. روش پژوهش حاضر، کتابخانه‌ای و اسنادی است و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا انجام شده است. برای سنجش متغیرهای تحقیق، از یک پرسشنامه معکوس با 49 پرسش استفاده شد. در مجموع 73 مطلب مرتبط با سیاست‌های جمعیتی به عنوان سند جمع‌آوری شد. مطالب مورد نظر در چند سطح طبقه‌بندی شدند که شامل: گفت و گو 24 مورد، 31 مورد خبر، 19مورد گزارش تحلیلی، 14 مورد نقد و 7 مورد تیتر، که در این میان خبر و گفتگو بیشترین سهم را داشته‌اند. 61 مطلب، دارای رکن در برگیری،2 مطلب شهرت، 19 مطلب تازگی، 20 مطلب تعداد و فراوانی و 1 مطلب جذابیت بوده و ارکان تضاد و مجاورت مشاهده نشده. از کل مطالب مطرح شده درباره جمعیت، 7 مورد از منبع مسئولان ارشد، 5 مورد از وزیران، 57 مورد از مدیران ارشد و میانی و 3 مورد نیز از کارشناسان و هیچ مطلبی با منبع عامه مردم نقل نشده است. از نظر محتوایی، 35 مطلب دارای جهت‌گیری منفی و 35 مطلب نیز دارای جهت‌گیری مثبت نسبت به موضوع جمعیت بوده‌اند. نیز 34مطلب در حوزه باروری، 13 مطلب درباره ازدواج، 3 مطلب درباره مهاجرت، و 2 مطلب درباره طلاق بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of new population policies in the social pages three most popular newspapers in Iran

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Moshfegh 1
  • ali alborzi 2
1 Faculty member of Allameh Tabatabai University
2 Graduated from M.Sc. in Demography, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

The present paper analyzes the new population policies in the social sector of the three current Iranian daily newspapers including "Jam-Jam", “Vatan Emruz” and “Iran” during the period of 2014-2015. The research method is documentary study and it has been accomplished by Content Analysis Technique. A reverse questionnaire with 49 questions was used to measuring the variables. In total, 73 documents related to population policy were collected. The subjects were classified into several groups including: 24 interviews, 31 news, 19 analytical reports, 14 critiques and 7 headlines. Terms of news subscribers, except of contradiction and proximity item, Encompassing 61 items, reputation 2 items, freshness 19 items, 20 frequency items and attraction 1 item was observed. Of all the documents on the population matters, 7 from the source of senior officials, 5 from ministers, 57 from senior and middle managers, and 3 from experts and nothing from the general public are expressed. In terms of content, 35 items have a negative orientation and 35 items have a positive orientation towards population. In terms of population themes, there were 34 items on fertility, 13 items on marriage, 3 items on migration, and 2 items on divorce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • new population policies
  • content analysis
  • Highlighting