مقایسۀ نحوۀ پوشش اخبار دوازدهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری ایران در وب‌سایت‌های پرس‌تی‌وی و بی‌بی‌سی انگلیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ارتباطات – روزنامه‌نگاری، دانشگاه صداوسیما

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات - روزنامه‌نگاری، دانشگاه صداوسیما

3 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکدۀ ارتباطات و رسانۀ دانشگاه صدا و سیما

چکیده

انتخابات به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی هر کشور، همواره از درجۀ اهمیت بالایی برای مردم و همچنین رسانه‌های ملی و بین­المللی برخوردار است. جذابیت انتخابات سبب می‌شود تا مردم برنامه‌های انتخاباتی و اخبار مرتبط با آن را با جدیت بیشتری دنبال کنند و همین امر، فرصت را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد تا با جامعۀ مخاطبان گسترده‌تری ارتباط برقرار کرده و با انتشار محتوایی متناسب با سیاست‌ها، اهداف و ایدئولوژی‌های صاحبان خود، بیشترین تأثیر را بر افکار عمومی ‌بگذارند. در طی سال‌های اخیر و با گسترش اینترنت، وب‌سایت‌های خبری جایگاه ویژه‌ای را در میان مخاطبان پیدا کردند و به یکی از مهم‌ترین منابع دریافت اخبار تبدیل شدند که این امر در دلایلی همچون دسترسی سریع و آسان، تعاملی بودن، کم‌هزینه بودن و انتشار سریع اخبار نهفته است. لذا حضوری هوشمندانه در این عرصه می‌تواند برای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و به طور خاص در این تحقیق، شبکۀ پرس‌تی‌وی برای رقابت با رقبای بین‌المللی خود همانند بی‌بی‌سی، بسیار حائز اهمیت باشد. پژوهش حاضر نحوۀ پوشش خبری اخبار دوازدهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری ایران در دو وب‌سایت انگلیسی زبان پرس‌تی‌وی و بی‌بی‌سی را مورد بررسی قرار داده است. روش انجام این تحقیق، تحلیل محتوای کمی ‌و جامعۀ آماری، همۀ اخبار منتشر شده این دو وب‌سایت در بازۀ زمانی 20 روزۀ تبلیغات نامزدهای انتخاباتی است. در مجموع، 62 خبر گردآوری و مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج حاصل از بررسی اخبار این دو وب‌سایت نشان داد که بیشترین فراوانی جهت‌گیری خبر در وب‌سایت پرس‌تی‌وی، مربوط به جهت‌گیری مثبت و در وب‌سایت بی‌بی‌سی، مربوط به جهت‌گیری منفی بود. در خصوص نشانگاه جهت‌گیری نیز اصلاح‌طلبان بیشترین فراوانی را در وب‌سایت پرس‌تی‌وی و اصولگرایان و رهبر معظّم انقلاب بیشترین فراوانی را در وب‌سایت بی‌بی‌سی به خود اختصاص دادند. در میزان اخبار رویداد مدار و فرآیند مدار، در وب‌سایت پرس‌تی‌وی بیشتر از اخبار رویداد مدار و در وب‌سایت بی‌بی‌سی بیشتر از اخبار فرآیند مدار استفاده شده است. اخبار منتشر شده در وب‌سایت‌های پرس‌تی‌وی و بی‌بی‌سی، عمدتاً دارای ارزش خبری شهرت بودند. تقابل، بیشترین فراوانی تکنیک خبری در وب‌سایت پرس‌تی‌وی و تظاهر به بی‌طرفی، بیشترین فراوانی در وب‌سایت پرس‌تی‌وی را به خود اختصاص داده بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative analysis on the news coverage of the 12th presidential election on Press TV and BBC websites

نویسندگان [English]

  • Morteza Yaghoubi Azizi, 1
  • javad sadeghi 2
  • saeed sarabi 3
1 Master of Communication - Journalism, Radio and Television University
2 Master student of Communication - Journalism, Radio and Television University
3 Assistant Professor and Faculty Member of the Faculty of Communication and Media, Radio and Television University
چکیده [English]

As one of the most important political events in each country, election is always of great importance for the people and also national and international media. The charm of election drives people to pursue the electoral programs and the news related to this event more seriously. This gives the media an opportunity to communicate with a wider audience community and through releasing the contents fits in policies, aims and ideologies of their owners, have the most impact on public opinion. Over the past few years and in line with the expansion of the internet, news websites have reached to a special place among audiences and became one of the most important news sources for getting news. This matter lies in several factors including quick and easy access, interactivity, low cost and fast release of the news. Hence, intelligent presence in this field can be very important for the Islamic Republic of Iran Broadcasting and in particular Press TV news channel to compete with international competitors like BBC. The present study has scrutinized the way two websites –Press TV and BBC- covered 12th Iranian presidential election. Quantitative content analysis is the method used in this research and the statistical society is all the news published by the two websites in the 20-Day period of candidates’ presidential campaign. A total of 62 news gathered and scrutinized. The results of the research indicates that the most frequent news orientation in Press TV website was related to the Positive orientation and the most frequent news orientation in BBC website was related to Negative Orientation. Reformers were also had the most frequency in target orientation in Press TV website and Principles and Supreme Leader had the most frequencies in BBC website. About process-oriented and event-oriented news; most of BBC website news were published in the form of process-oriented and most of Press TV news were presented in the guise of event-oriented. The news published in the two websites were mostly based on Prominence news values. At last, among the news writing techniques, Refute was mostly used in Press TV website and to pretend neutrality was the most frequent new writing technique in BBC website.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Election
  • Presidential Election
  • news coverage
  • Press TV
  • BBC