شیوه پوشش اخبار تشکیل ائتلاف دریایی آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان (تحلیل گفتمان اخبار سایت های ایران اینترنشنال و دویچه وله فارسی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سردبیر خبر صدا و سیمای مرکز کیش

2 سردبیر اخبار در معاونت سیاسی صدا و سیما

چکیده

این پژوهش در پی مقایسه انواع گفتمان‌ و چارچوب های خبری ساخته شده در دو وب سایت فارسی زبان ایران اینترنشنال و دویچه وله در خصوص  پوشش خبری طرح تشکیل ائتلاف نظامی دریایی به رهبری آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان در فاصله زمانی تابستان 1398 است.  به همین منظور برای ادبیات نظری تحقیق از نظریه‌های چارچوب‌سازی و گفتمان و ایدئولوژی استفاده شده است. تحلیل گفتمان با استفاده از رویکرد تلفیقی گفتمان‌کاوی ون دایک و فرکلاف، روش بکارگرفته شده در پژوهش پیش رو است. جامعه آماری این پژوهش، تمام اخبار مربوط به طرح تشکیل ائتلاف نظامی دریایی به رهبری آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان در دو وب سایت فارسی زبان ایران اینترنشنال و دویچه وله فارسی است که پس از بررسی جامعه آماری به روش نمونه‌گیری هدفمند از تعداد کل 60 خبر، تعداد 8 خبر و گزارش خبری انتخاب و مورد گفتمان‌کاوی قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد متن‌های هر دو وب سایت از لحاظ سبک واژگانی، افراد و نهادهای مطرح شده در متن، قطب‌بندی‌ها، استنادها، پیش­فرض­ها، معانی ضمنی، مؤلفه­های اجماع و توافق و گزاره­های اساسی در ابتدا، میانه و انتهای طرح این ائتلافبا هم اختلاف‌های بسیار و شباهت‌هایی اندکدارند. بر اساس یافته‌های تحقیق، گفتمان اصلی وبوب سایت ایران اینترنشنال در خصوص پوشش خبری تشکیل ائتلاف «گفتمان ایرانهراسی » در «چارچوب آمریکای مُنجی ایرا نماجراجو »بوده است. وب وب سایت دویچه وله فارسی هم کوشیده است انعکاس‌ها و پوشش خبری خود از طرح تشکیل ائتلاف را در قالب«گفتمان تنش زدایی» در «چارچوب آلمان مستقل،اروپای متحد» شکل دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discourse analysis of Iran International and Deutsche Welle “US Marine Coalition in the Persian Gulf and Oman Sea”

نویسندگان [English]

  • mehdi houshyar 1
  • mohsen goudarzi 2
1 Editor in Chief in kish irib
2 Irib Editor
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify a variety of discourse and frameworks constructed in two iraninternational and Deutsche Welle sites. The main subject of this study is the American maritime coalition project in the Persian Gulf and the Arabian Sea. The number of selected samples in this study is 8 news and news reports. Findings indicate that the two websites in terms of lexical items, persons and institutions mentioned in the text, polarization, citations, presuppositions, connotations and the consensus and agreement and underlying predicates in the outset, middle and end of the four countries events,  those have a great differences and low similarities.  According to the research results, Irainternational's main discourse has been a "iran fobia" in the " America's Savior Framework". The Persian Deutsche Welle has also spoken in the form of “Anti-tension dialogue" within independent Germany framework.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marine Coalition
  • iran international
  • Deutsche Welle
  • Discourse Analysis
  • fraiming