مقایسه عملکرد شبکه خبر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شبکه بی‌بی‌سی فارسی در واپسین دور مذاکرات هسته‌ای وین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

چکیده

در تحقیق حاضر تلاش شده‌ با بررسی شبکه خبر و شبکه بی‌بی‌سی فارسی در واپسین دور از مذاکرات وین، عملکرد و عوامل تأثیرگذار بر آن شناسایی شود. عملکرد این دو شبکه ابتدا با بررسی ادبیات موضوع و نیز در خلال مصاحبه‌ها توسط محقق، احصاء و در قالب دو مدل ارائه شده‌است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، تئوری داده‌بنیاد است و جمع‌آوری داده‌ها نیز از طریق انجام 15 مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با مدیران شبکه خبر، اساتید و کارشناسان ارتباطات و رسانه صورت گرفته‌است. نمونه‌گیری به روش هدفمند انجام‌ شده‌ و نتایج حاصل از مصاحبه‌ها پس از مرحله کدگذاری، در قالب مدل مفهومی عملکرد شبکه خبر و مدل مفهومی عملکرد شبکه بی ‌بی ‌سی فارسی شکل گرفته‌است. با توجه به مقولات بدست‌آمده در تحقیق، پنج مقوله محوری برای هر شبکه تعیین شد که عبارتند از: سیاستگذاری و ساختاربندی، نحوه بازنمایی، پوشش خبری، بودجه و منابع انسانی، مخاطب.

عنوان مقاله [English]

A comparative study between performance of Islamic Republic of Iran News Network and British Broadcasting Corporation Persian in the last round of neuclear talks of Wienna, 2015

نویسندگان [English]

  • Ali Darabi 1
  • Aliakbar Razmjoo 1
  • Meysam Khazaei kouhpar 2
1 Assistant Professor, Radio and Television of the Islamic Republic of Iran, Tehran
2 Master of Media Management, Radio and Television University of the Islamic Republic of Ira
چکیده [English]

In this study, we attempt to investigate Islamic Republic of Iran Broadcasting News Network and British Broadcasting Corporation Persian Network in terms of the last round of nuclear talks between Iran and six major powers, and indetify their performance and effective factors. In a first place, by investigation of subject literature and interviews, we receive the performance of these networks and presented that in the form of two models. The methodology used in the study is the Grounded Theory and the data was accumulated through developing fifteen partially organized interviews with managers of Islamic Republic of Iran Broadcasting News Network and professors and experts in communication and media. The sampling was done by the purposive method and after the coding step, the result of interview was formed in the conceptual model of the performance of British Broadcasting Corporation Persian and conceptual of Islamic Republic of Iran Broadcasting News Network.Considering the categories going through the study, five basic categories was determined for each network as follows: Policy and Constraction, Condition of Representation, Budget and Human Resources, Press Coverage, and Audience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Performance of media
  • Media Policy
  • Islamic Republic of Iran Broadcasting News Network
  • British Broudcasting Corporation Persian
  • nuclear talks