نحوه بازتاب دین داری در سریال های دینی تلویزیونی (تحلیل محتوای سریال مدینه۱۳۹۳)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیات علمی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار علوم ارتباطات دانشگاه نیروی انتظامی

3 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه سوره

چکیده

نقش ارتباطات بر تبلیغ و گسترش ادیان از بدو خلقت بشر بر کسی پوشیده نیست و امروز  رسانه های نوین ابزارهای اصلی این ارتباطات هستند. یکی از قدرتمند ترین و مؤثرترین رسانه های نوین، تلویزیون است.  تلویزیون به منزله یک رسانه دیدارى و شنیدارى، زندگى انسان‏ها را تسخیر کرده است. با توجه به توان تلویزیون به جذب حداکثرى مخاطب به گونه‏اى که بیش از 90 درصد مردم از این رسانه استفاده مى‏کنند و رشد روزافزون این رسانه‏ها که به تولید و پخش اطلاعات مى‏پردازند و از جهات مختلف بر افکار و رفتار ما تأثیر مى‏گذارند نشان مى‏دهد که ما باید از ظرفیت‏هاى این رسانه به نحو مطلوب استفاده کنیم. این مقاله به بررسی نحوه بازتاب دینداری در سریال­های دینی تلویزیونی( تحلیل محتوای سریال مدینه،1393) با تأکید بر الگوی دینداری گلاک و استارک و الگوی شجاعی زند و بخشی و ایازی می پردازد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی و تدوین پرسشنامه معکوس، 17 مؤلفه ابعاد دینداری با روش کدگذاری استخراج و بررسی شد. نتایج حاصل از این مقاله گویای این است که صبوری، اخلاق گرایی، گذشت، طبقه اجتماعی بالا و خیر مطلق بودن برای کاراکترهای مرجح و دیندار و در مقابل آشفتگی، بی قیدی اخلاقی، عصبی بودن، طبقه اجتماعی پایین و شر مطلق بودن برای کاراکترهای نامرجح و بی دین بازنمایی شده اند. همچنین 42 مورد از مؤلفه­های دینی در بعد رفتاری با بیشترین میزان و 4 مورد در بعد نظری با کمترین میزان در این سریال بازتاب داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How to reflect religiosity in religious TV series (Content analysis of Medina series in 2014)

نویسندگان [English]

  • ali asghar kiya 1
  • . hoseinpour 2
  • Fatemeh pour basir 3
1 Professor and faculty member of the Faculty of Communication Sciences, Allameh Tabatabai University
2 Associate Professor of Communication Sciences, University of Law Enforcement
3 Master of Communication Sciences, Soura University
چکیده [English]

The role of communication on the promotion and spread of religions since the creation of mankind is no secret and today's new media are main tools for   communication.  One of the most powerful and influential new media is television. Mainstream television as a medium, has captured people's lives. Due to the power of television to attract Max Audience, So that more than 90 percent of people use this media and   Increasing   growth media to produce and disseminate information and in many ways can influence our thoughts and behavior,  Shows that we have use the capacity to effectively the media. This paper explores how religious reflection on religious TV series (serial content analysis of Medina, 1393) with emphasis on pattern Glock and Stark's religiosity and pattern of religiosity   Shojaeezand  and pattern of religiosity Bakhshi and Ayazi. In this paper, using quantitative content analysis and editing reverse questionnaire, 17 components were extracted and religious aspects of coding method. The results of this paper suggest that patient, moral behavior, forgiveness, social class and absolute good for the preferred and religious characters and the chaos, moral permissiveness, nervousness, low social class and absolute evil characters and religion are represented. As well as 42 religious component  in the treatment of the highest theoretical dimension with the lowest and 4 is reflected in this series.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religion
  • Religiosity
  • TV
  • Serial
  • content analysis