«الگوپذیری تربیتی کودکان در بررسی محتوایی سریال‌های انیمیشنی کودک تلویزیون»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی و پژوهشگر مرکز تحقیقات صدا و سیما

چکیده

تلویزیون به عنوان مکمل تربیتی در کنارخانواده، عامل رشد فکری و شخصیتی کودکان می شود. از آنجا که کودکان به میزان قابل توجهی در معرض تماشای سریال­های پویانمایی قرار می­گیرند؛ لذا بسیاری از الگوهای تربیتی را به شکل چشمگیری آموخته و در آنها نهادینه می شود. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی، ضمن تحلیل الگوهای تربیتی ارائه شده در سریال­های پویانمایی شبکه استانی؛ به نقش این سریال­ها در آموزش الگو­های تربیتی و مهارت­های فردی و اجتماعی به کودکان در قالب موضوعات مختلف بپردازد. نمونه این پژوهش در کل 71 دقیقه و 517 صحنه از سریال­های پویانمایی مرتبط بوده است. یافته­ها نشان می دهد؛ الگوهای تربیتی به صورت گفتگویی(کلامی) بین شخصیت­های داستان و «رفتارهای اجتماعی چون تمیز نگه داشتن طبیعت و مهربانی با حیوانات، رفتارهای فردی چون و سلام کردن و راستگویی، رفتارهای بین فردی چون همکاری در کارها و قدرشناسی به کودکان آموخته و الگودهی می شود. بارزترین الگوی تربیتی که از طریق شخصیت پدر و مادر درسریال­ها ارائه شده الگوی«غلبه بر خجالت و کمرویی» است و آموزش الگوهایی چون؛ نحوه کنترل و بروز هیجان­های مثبت(عشق) و منفی(خشم) بیشتر در قالب داستان و قصه به کودکان و به طور غیر مستقیم، از طریق شخصیت­های اصلی به کودکان الگودهی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pedagogical Modeling of Children in the Study of the Content of Television Child Animation Series

نویسنده [English]

  • nahid saadat sirat
PhD student in Social Communication Sciences, Faculty of Communication Sciences, Allameh Tabatabai University and researcher at the Radio and Television Research Center
چکیده [English]

Television as a complement to the family is a factor in children's intellectual development and personality. Since children are significantly exposed to watching animation series, so many educational patterns have been learned and institutionalized in a meaningful way. In this paper, we tried to use the quantitative content analysis method while analyzing the educational patterns presented in the provincial network animation series; to play the role of these series in educating pedagogical patterns and individual and social skills for children in different subjects. The sample of this study was related to a total of 71 minutes and 517 scenes from animation series. The findings show that the educational models are theological (verbal) between the characters of the story and "social behaviors such as keeping nature and kindness with animals, individual behaviors such as greetings and truthfulness, interpersonal behaviors such as cooperation in work and appreciation Children are taught and fashioned. The most prominent pattern of education provided through the parent's personalities is the "overcoming embarrassment" style and the training of patterns such as the control of positive emotions (love) and negativity (anger) more in the form of story and story Children are indirectly portrayed through the main characters to children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • animation
  • Modeling
  • educational
  • social and individual behaviors
  • Child