خدمات رسانه های جایگزین و سیاستگذاری رسانه‌ای در یک بحران؛ مطالعه زلزله کرمانشاه در سال 1396

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی(ره)

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات

چکیده

 رسانه های جایگزین (alternative media) همواره به عنوان جریانی در برابر  رسانه های جریان اصلی (main stream media) مطرح هستند، چراکه صداها و نوع نگاهی که این نوع از رسانه ها منعکس می سازند، به دلیل ماهیت پیام­ها و نیز اهدافی که دنبال می کنند، چه از جنبه خاستگاه و چه فرایند مشارکت مخاطبان و کاربران و یا گستره دارای تفاوت­های عمده با نوع دیگر  رسانه هاست. در این میان، حادثه زلزله کرمانشاه به عنوان بستری قابل مطالعه پیرامون پیامدهای فرهنگی و اجتماعی یک بحران و نحوه بازنمایی وقایع آن می تواند سطح تمایز این  رسانه ها را در جامعه کنونی ایران به خوبی روشن سازد. از آنجاکه  رسانه های جایگزین به عنوان بخشی از صدای قومیت­ها و مذاهب و خرده فرهنگ­ها محسوب می شوند، این مقاله در تلاش است تا جهت پاسخ به چند پرسش پیرامون آن­ها دست زند. اول اینکه انواع  رسانه های جایگزین در حادثه زلزله کرمانشاه کدامند و چه تمایزهایی با یکدیگر داشته­اند؟ و دوم اینکه مضامین اصلی پیام­های این رسانه ها چه بوده است و چگونه می توان از ظرفیت این  رسانه ها در راستای سیاستگذاری رسانه­ای بحران بهره گرفت؟.  لذا محققان ضمن مطالعه اخبار و وقایع منعکس شده از این حادثه در قالب­های گوناگون و نیز خوانش گزارش­ها به گونه شناسی  رسانه های جایگزین در بحران زلزله دست زده­اند و در مرحله بعدی متکی بر روش تحلیل مضمون مضامین اصلی پیام­ها را در کنار احصای خدمات این نوع از  رسانه ها در مسیر سیاستگذاری رسانه­ای بحران استخراج نموده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

...

نویسندگان [English]

  • mojtaba samadi 1
  • samaneh mansoori 2
1 PhD Student in Communication Sciences, Allameh Tabatabai University
2 PhD student in Economic Sociology and Development, Islamic Azad University, Research Sciences Branch
چکیده [English]

...