نقش محبّت در اصلاح ارتباطات اجتماعی ( از منظر قرآن و روایات )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دکترا دانشیار الهیات اسلامی ، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

نقش محبّت در تنظیم روابط انسانی و برخورداری از یک زندگی سالم اجتماعی، موضوعی اساسی و کاربردی است که در آیات قرآن، سیره اهل بیت و سخنان اندیشمندان اسلامی بر آن تأکید فراوان شده است. با توجه به زندگی سرد و بی روح بشر امروز و جایگاه محبّت در ایجاد، بسط و گسترش سعادت اجتماعی، این پژوهش درصدد بررسی نقش محبّت در سامان بخشی، رشد و تعالی و بهینه سازی روابط انسان ها است. برای تحقق این مهم از روش توصیفی، تحلیل متن و شیوه­ی کتابخانه­ای استفاده شده است.  محبّت نقش مهمی در پیوند و استحکام و تداوم روابط خانوادگی، سامان بخشی نابهنجاری های اجتماعی و رشد و تعالی روابط همسایگی و زندگی مسالمت­آمیز با غیر مسلمانان دارد. امروزه کم توجهی به مسئله محبّت سبب چالش­هایی در روابط اجتماعی، افزایش اضطراب، غم غربت،احساس تنهایی و افسردگی گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of Kindness in social communication reform from the perspective of the Qur’an Islamic narrations

نویسندگان [English]

  • Ali Karbalaiee Pazoki 1
  • Mohamad Sadeghi 2
1 PhD. associate professor of Islamic Theology, Allameh Tabataba’i University
2 PhD. associate professor of Islamic Theology, Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

The role of kindness in regulating human relationships and enjoying healthy social life, is a fundamental and practical issue. What has been emphasized in the years of the Qur’an, the family of the Ahl- al- bayt and ideas of Islamic scholars, Regaled to life of the cold and soulless, today the place of kindness in creation and expansion of social happiness, this research seeks to examine the role of kindness in the organization, growth, excellence and optimization of human relationships by descriptive and analytical method. Kindness play an important role in the bonding and solidarity of family relationships, the organization of social anomalies, excellence of neighborhood relationships and optimization of non- Muslim relation. Today, the lack of attention to the issue of kindness, has caused challenges in the social relations of human beings and has led to the coldness of social relationships, anxiety, sadness, routine and depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • kindness؛ relationship؛ social؛ family؛ neighbouring
  • non- Muslim