معناشناسی تاریخی واژه «نجس» در قرآن و تحلیل تأثیر آن برفرآیند ارتباطات اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی گروه معارف اسلامی و وابسته به گروه

2 پژوهشی مطالعات بنیادین قرآن

3 مدرس دانشگاه - دکتری مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی

چکیده

واژه نجس واژه اصیل عربی است که تنها یکبار در قرآن در عبارت« انما المشرکون نجس» آمده این واژه با واژگان رجس،رجز، نحس، اشتقاق معنای دارد، متعلق  واژه نجس  همواره شی یا شخصی بوده است که موجب تنفر ومورد اجتناب واقع می شده است  ودر دامنه مسائل مربوط به شریعت علاوه بر آن موجب ممنوعیت طهارت نیز می گردد که مصادیق هر کدام با قراین مقالی و مقامی مشخص می شود، تعلق واژه نجس در عصر بعثت و ماقبل آن علاوه بر اعیان به مواردی که موجب کراهت و تنفر می گردید و لزوما اراده اجتنباب از آن می شد، سبب دگرگونی در برقراری ارتباطات اجتماعی با مشرکین می شود که لزوم اجتنباب از آنها بدون متنجس شدن از برخورد با آنها به دست می آید. این تحقیق به روش کتابخانه­ای واسنادی با رویکرد تحلیل محتوا به تحلیل وبررسی وپردازش داده های جمع­آوری شده از اسنادی تاریخی و روایی عصر رسالت و ماقبل آن پرداخته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical Semantics of Najis in the Quran and its Impact on Social Communication

نویسندگان [English]

  • Hesam al-Din Khalatbari Limaliki 1 2
  • Majid Beygi 3
1 assistant professor, department Islamic Education and affiliated Allameh Tabataba’i University, with the Quran’s Fundamental Research Gruop
2 assistant professor, department Islamic Education and affiliated Allameh Tabataba’i University, with the Quran’s Fundamental Research Gruop
چکیده [English]

Najis is an original Arabic word, which has been mentioned in the Quran only once in the phrase "Enma al-Mishrakon Najis"   The term "najis" has always been an object or a person that has caused hatred and avoidance   And in addition to the issue of sharia law, it also prohibits purification The examples are indicated by verbal and verbal communication The affiliation of the word Najis in the age of the Messenger of Allah and before it, in addition to the lords of the hate and only meant to avoid it. Which means changes in the establishment of social relationships with polytheists. This research was conducted in a library method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Najis
  • The idolaters
  • Quran
  • social communication